Pomiń menu

Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku

W październiku i listopadzie realizowaliśmy w naszej szkole projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej – Dzień patrioty i patriotki XXI wieku. Jego ideą było wzmocnienie obywatelskiego rozumienia patriotyzmu, kształtowanie patriotyzmu lokalnego i promowanie postawy społecznego zaangażowania. Szkolnymi koordynatorkami działań projektowych były Renata Zajder i Anna Matysiak.

Jaki jest / jaki powinien być współczesny patriotyzm?

Uczniowie i uczennice skupieni w grupie projektowej opracowali mapę myśli obrazującą ich rozumienie nowoczesnego patriotyzmu. Stworzyli również krąg wartości, idei i postaw wspólnych dla całej grupy obejmujący zaufanie, odpowiedzialność, wolność jednostki, różnorodność, miłość, uczciwość, poczucie własnej wartości, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, otwartość.

Śladami Jacka Kuronia…

Duchowym przewodnikiem naszych poszukiwań był Jacek Kuroń – społecznik, działacz, polityk. Uczniowie i uczennice poznali jego sylwetkę i myśl społeczną, która może być ważnym głosem w dyskusji o patriotyzmie XXI wieku.

Festiwal Patrioty i Patriotki XXI wieku

16 listopada – w Międzynarodowym Dniu Tolerancji – odbył się  festiwal zamykający projekt.

Gra korytarzowa 

Ważnym punktem programu była szkolna gra korytarzowa, w której uczestniczyli uczniowie i uczennice klas 4 – 7 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 oraz wszystkich klas Gimnazjum nr 5.

Klasowe drużyny wyruszyły na korytarz, aby na siedmiu stacjach wykonać zadania wymagające dobrej pracy zespołowej, odwołujące się do patriotyzmu lokalnego i zwracające uwagę na wartości obywatelskie.

Jesteśmy zgraną ekipą! Zadaniem uczniów i uczennic było ułożenie wieży z wielkich klocków i odpowiedź na pytania sprawdzające znajomość tradycji naszej szkoły.

Czy znasz swój fyrtel? Uczniowie i uczennice zaznaczali na mapie Poznania miejsca, w których mieszkają, i wymieniali nazwy winogradzkich ulic i osiedli.

Dbamy o naszą małą ojczyznę… to konkurs wiedzy o Poznańskim Budżecie Obywatelskim oraz uczniowskie propozycje potrzebnych zmian w najbliższym otoczeniu.

Mały poczet patriotów i patriotek to zadania, w których uczniowie i uczennice rozpoznawali na zdjęciach znane z historii i współczesności osoby szczególnie zaangażowane w sprawy społeczne, lokalne i narodowe, sławiące imię Polski w świecie, działające na rzecz wspólnoty.

Godomy po naszemu to konkurs znajomości gwary poznańskiej z wykorzystaniem popularnego spinnera.

Czy wiesz, jak głosować? to analiza casusów prawnych wymagających praktycznej znajomości zapisów ordynacji wyborczej. Do tego zadania uczniowie i uczennice przygotowywali się wcześniej podczas lekcji wychowawczych. Zadaniem dodatkowym było klasowe dyktando z tekstem Preambuły Konstytucji RP.

Wielcy poznaniacy na poznańskich pomnikach to krzyżówka, w której należało rozpoznać pomniki upamiętniające znanych poznaniaków.

O zaangażowaniu i odpowiedzialności – panel dyskusyjny

Na zakończenie festiwalu odbyła się debata z udziałem osób, które mogą być przykładem obywatelskiego i społecznikowskiego zaangażowania. Nasi goście to:

Joanna Bobrzyk – nauczycielka i artystka zaangażowana w „Motyli wolontariat”, czyli działalność charytatywną na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu;

Agnieszka Frankowska – poetka, feministka, twórczyni spółdzielni socjalnej „Dobra Spółdzielnia” i kawiarni, w których pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną;

Iwona Janicka z Akcji „Masz głos”;

Dariusz Olejniczak – członek Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe specjalizujący się w polityce przestrzennej.

Goście przedstawili uczniom i uczennicom Gimnazjum nr 5 różne pola aktywizmu społecznego, mówili o motywach obywatelskiego zaangażowania oraz o własnym rozumieniu patriotyzmu.

Ślady pamięci…

Uczniowie i uczennice wszystkich klas przygotowali plakaty obrazujące sposób upamiętnienia w Poznaniu ważnych osób i wydarzeń. Prace zawierały autorskie zdjęcia lub rysunki wybranych obiektów, opis sposobu upamiętnienia i wyjaśnienie, dlaczego ta osoba lub wydarzenie zasługuje na pamięć.

Najczęściej uczniowie i uczennice wybierali Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956. Inne obiekty to np. tablica na Hotelu Bazar przypominająca o wizycie Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, najstarszy w Polsce pomnik Jana Kochanowskiego, tablica pamiątkowa poświęcona wiceprezydentowi Poznania, Maciejowi Frankiewiczowi.

Bohater mojego fyrtla – wystawa fotograficzna

Na lekcji plastyki gimnazjaliści i gimnazjalistki realizowali pod kierunkiem pani Eweliny Fordońskiej projekt fotograficzny, którego efektem była wystawa przedstawiająca bohaterów dnia codziennego. Były to osoby z sąsiedztwa, często nawet z najbliższej rodziny. Osoby, które czymś imponują młodzieży, wzbudzają uznanie i szacunek. Fotografie były opatrzone tekstem z uzasadnieniem wyboru. Jaka jest historia tej osoby? Może ma ciekawy zawód? Może dokonała czegoś niezwykłego? Może pomaga potrzebującym albo pomogła autorowi / autorce zdjęcia? Może jest autorytetem ze względu na wyznawane wartości?

Kartka dla Polski

Polonistki uczące w klasach czwartych szkoły podstawowej włączyły się w ogólnopolski projekt #KartkaDlaPolski.

Uczniowie i uczennice własnoręcznie wykonali pocztówki z życzeniami dla Polski z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Powstały piękne prace z mądrymi, przejmującymi tekstami.

Oto przykładowe życzenia:

Kochana Polsko! Z okazji Twojego święta życzę Ci, aby rządzili Tobą mądrzy ludzie i pomagali się rozwijać. Życzę Ci, Polsko, abyś była piękna i nowoczesna. Niech każdy mieszkaniec czuje się bezpieczny. Żyj w zgodzie z sąsiadami i innymi państwami UE.

Życzę Ci, żeby wszyscy Polacy żyli w zgodzie.

Z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości życzę Ci świetnego rozwoju gospodarki, mądrych władców, zgody, jak najwięcej świeżego powietrza, dobrej współpracy z sąsiadami i wolności.

 Życzę Ci sukcesów w sporcie i innych dziedzinach.

Życzę Ci, aby wokół rozwijała się piękna przyroda, abyś była znana i dobrze odbierana na całym świecie. Bardzo się cieszę, że jest w Tobie miasto Poznań, bo w nim mieszkamy.

 Jestem dumny z Ciebie i mam nadzieję, że Ty kiedyś będziesz dumna ze mnie.

Kartki te zostały wyeksponowane na przestrzennej wystawie.