Pomiń menu

Metropolia dla Młodych – edukacja obywatelska w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu

Projekt METROPOLIA DLA MŁODYCH realizowany przez Instytut Rozwoju Aktywności porusza kwestię partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Metropolii Poznań. Opiera się na trzech filarach: „Działam”, „Pracuję” i „Mieszkam”. Główne tematy to zaangażowanie w politykę młodzieżową, budowanie świadomości obywatelskiej ludzi młodych oraz aktywność na rzecz lokalnej społeczności.

CO MOGĄ MŁODZI?

Uczniowie i uczennice Gimnazjum nr 5 i klas siódmych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 uczestniczyli w październiku w warsztatach, podczas których poznali możliwości wywierania wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Dla młodych ludzi nieposiadających jeszcze praw wyborczych sposobem uzyskania realnego głosu w społeczeństwie obywatelskim jest składanie wniosków i podpisywanie petycji.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice wypracowali w grupach pomysły pożądanych z perspektywy młodzieży zmian w naszej szkole, a następnie zredagowali petycje, które wręczyli pani dyrektor Małgorzacie Taffel-Masłowskiej.

Warsztaty prowadził pan Damian Dubina.

JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ…

Ostatnią częścią warsztatów było szkolenie z autoprezentacji prowadzone przez przedstawicieli Międzywydziałowego Studenckiego Koła Retorycznego UAM.

Jak podawać rękę na powitanie, aby uniknąć efektu śniętej ryby lub łamania kości? Jak usiąść na krześle, aby wzbudzić zaufanie rozmówcy? Jak dobrać strój na oficjalną okazję? Studenci z Koła Retorycznego w przystępny sposób przedstawili zasady świadomego kształtowania wizerunku i udanych występów publicznych.