Pomiń menu

Nowinki z sesji Rady Gminy

W dniu 28.12.2017 odbyła się sesja Rady Gminy. Tematem sesji było uchwalenie budżetu Gminy na 2018 rok.

Odbyła ię również debata nt przekształcenia dwóch szkól podstawowych.