Pomiń menu

Piekarski Budżet Obywatelski

Piekarski Budżet Obywatelski

Na dzisiejszej sesji RM podjęto uchwałę w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śl. w roku 2019 „Budżet Obywatelski 2019”.
Mamy kolejne powody do zadowolenia – ale o tym za chwilę

Prace nad zapisami w nowej uchwale dot. BO 2019 poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami połączone z warsztatami. Możliwe to było dzięki współpracy Piekarskiej Grupy Inicjatyw, Urzędu Miejskiego w Piekarach Śl. oraz Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic.
(już na początku roku proponowaliśmy zaprosić do współpracy Stowarzyszenie Bona Fides przy okazji prac nad nową uchwałą ws konsultacji społecznych z mieszkańcami – wtedy RM nie wykazała zainteresowania naszą propozycją. Teraz jednak, udało się i radni wystąpili z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji oraz zaproszenie Stowarzyszenia Bona Fides).
Po przeprowadzonych konsultacjach, z pewną dozą optymizmu liczyliśmy, że będziemy mogli wspólnie z radnymi brać udział w „pisaniu” projektu nowej uchwały. Niestety, dotarła do nas informacja, że projekt uchwały już jest napisany.
W związku z tym, spotkaliśmy się w UM m.in. z koordynatorem ds. BO z ramienia UM, Prezydentem Turzańskim oraz członkami Zespołu ds. BO.
Przedstawiliśmy nasze uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały, które wynikały wprost z podsumowania przeprowadzonych warsztatów i spotkania z mieszkańcami.
Spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem i chęcią współpracy ze strony UM.
Efekt tego widoczny jest w zapisach podjętej uchwały, w której ujęto część naszych propozycji.
Udało nam się wprowadzić m.in. takie zapisy jak:
– spotkania z mieszkańcami będą organizowane nie wcześniej niż o godz. 18-tej
– zwiększyliśmy rolę Zespołu ds. BO ( m.in. Prezydent będzie konsultował z zespołem podział i przesunięcie środków finansowych w przypadku, gdy nie będzie żadnego projektu w okręgu. Wraz z komórkami UM zespół będzie brał udział w opiniowaniu projektów)
– mieszkaniec/projektodawca może wyrazić zgodę (ale nie musi) na podanie opinii publicznej jego imienia i nazwiska
– losowanie zadecyduje, który projekt będzie realizowany w przypadku równej ilości punktów (nie miejsce na liście do głosowania)

Kolejny raz, radni nie zgodzili się na zapisanie w uchwale oczywistej zasady, by z każdego projektu, który jest finansowany ze wspólnych środków publicznych mógł skorzystać każdy zainteresowany mieszkaniec.
Kwestia ta często była podnoszona na spotkaniach z mieszkańcami.
Pomimo sugestii mieszkańców oraz niektórych radnych nie zdecydowano się również na wprowadzenie uchwały wieloletniej.

Cieszy nas, że małymi kroczkami idziemy do przodu.
W dalszym ciągu będziemy pracować nad tym, aby Budżet Obywatelski był jak najbardziej przyjazny mieszkańcom i zgodny z ich oczekiwaniami.

Informujemy o tym również na naszym Facebooku