Pomiń menu

Podsumowanie Diagnozy Społecznej w Obierwi i Aleksandrowie

W dniach 8 – 19 listopada została przeprowadzona „Diagnoza społeczna dla mieszkańców Obierwi i Aleksandrowa, gm. Lelis”. Wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej oczekiwań mieszkańców odnośnie miejsca w którym żyjemy nie było wielkim wysiłkiem. Jednak wyniki świadczą zupełnie o czymś innym na 100 wydrukowanych arkuszy w sumie do urny wrzucono 21 sztuk + 15 wypełniono za pośrednictwem internetu. Ciekawostką jest fakt, że czyste druki zostały pobrane przez mieszkańców, którzy mieli je wypełnić w domu… jednak do urny już nie trafiły. Takie podejście do sprawy daje do myślenia i powinno wszystkich zastanowić. Podsumowanie próby badawczej i jej charakterystyka przedstawia się następująco:

„Diagnoza społeczna została przeprowadzona w Obierwi w listopadzie 2017 roku zarówno za pośrednictwem Internetu, jak i papierowej formy ankiety. Link do ankiety umieszczony był na Fan Page Obierwia na portalu społecznościowym Facebook. Natomiast wersja papierowa udostępniona została w sklepie GS u Kingi, gdzie można było ją wypełnić na miejscu lub zabrać do domu, a następnie wrzucić do przygotowanej urny.

W badaniu wzięło udział dokładnie 28 osób  z Obierwi: 14 kobiet i 14 mężczyzn. Ankietowanych podzieliłam na pięć grup wiekowych: poniżej 18 lat, od 18 do 35 lat, od 35 do 50 lat, od 50 do 65 lat, powyżej 65 lat.

Zdecydowana większość respondentów wskazuje, że największym problem w naszej miejscowości jest brak zaangażowania naszych przedstawicieli w osobie pani sołtys i pana radnego. Co za tym idzie cała społeczność nie angażuje się społecznie, brak jest podstawowych środków komunikacji i porozumienia. Już sam kontakt, spotkania, rozmowy, wymiana poglądów powinny być częstszym zjawiskiem. Badani wskazują tutaj, że potrzebne są imprezy integracyjne, kulturalne, sportowe czy też rozrywkowe. W związku z tym potrzebne jest miejsce na takie spotkania, np. plac wiejski, świetlica. Tutaj wskazanym rozwiązaniem jest wydzielenie pomieszczenia w Szkole Podstawowej na Świetlicę Wiejską. Następnym etapem byłoby powołanie Koła Gospodyń Wiejskich lub Klubu Seniora. Duża liczba także chciałaby aby w szkole powstał oddział przedszkolny. Respondenci chcieliby również poprawić stan bezpieczeństwa poprzez przebudowę głównego skrzyżowania w kolonii Małachowo i budowę pasów pieszo-rowerowych na każdej kolonii. Poprawy wymaga również parking pomiędzy szkołą a kościołem. Zagospodarowany w miejsca parkingowe z elementami skweru (zieleni) i miejscami do wypoczynku (ławkami), mógłby być wizytówką naszej miejscowości. Wśród zalet naszego sołectwa wymieniono samą lokalizację oraz placówki takie jak Szkoła Podstawowa z halą i boiskami, kościół parafialny, sklepy spożywcze oraz lokal gastronomiczny.”