Pomiń menu

Przystanek wolontariacki w Morzycy – spotkanie integracyjne

04 grudnia 2017 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Morzycy osób chętnych do działania w nowo powstałym Młodzieżowym Klubie Wolontariatu w Przelewicach. Obejrzeliśmy tam m.in. projekcje filmów dotyczących ciekawych inicjatywy, jakie podejmują inni wolontariusze w swoim lokalnym środowisku. Ponadto Tomasz Laik przedstawił nam działania jakie w ostatnim czasie podjął wraz z grupą wolontariuszy ze Stowarzyszenia UWIERZYĆ W SIEBIE. W trakcie dalszej dyskusji podjęliśmy również temat dotyczący dalszej współpracy, w tym m.in. w zakresie propagowania i rozwijania obywatelskiego uczestnictwa w zaspokajaniu  potrzeb naszych mieszkańców.