Pomiń menu

Spotkanie sołtysów gminy Węgorzewo

Spotkanie sołtysów gminy Węgorzewo

W sobotę 2 grudnia 2017 r. miało miejsce drugie już spotkanie sołtysów gminy Węgorzewo. Gościliśmy u sołtysa Kalskich Nowin Andrzeja Kruka.

Pierwsze nasze spotkanie odbyło się 4 listopada w Trygorcie. Pomysł na to, by spotykać się poza urzędem pojawił się nie dawno i wynika z potrzeby omówienia wielu nurtujących nas spraw a także jest okazją do tego by zwiedzić świetlice oraz inne miejsca spotkań u sąsiadów – sołtysów. Panująca na spotkaniach swobodna atmosfera sprzyja integracji, wymianie doświadczeń, stwarza podstawy ku temu by być sobie pomocnym w pokonywaniu trudności, jakie każdy sołtys na swej drodze napotyka. Coraz częściej wspominamy o tym, że czujemy potrzebę stworzenia nieformalnej grupy, która reprezentowałaby nasze interesy przed różnymi urzędami i instytucjami. W spotkaniach uczestniczą też przedstawiciele władz lokalnych, którym nie są obce problemy wsi; w Trygorcie gościliśmy burmistrza Węgorzewa Krzysztofa Piwowarczyka a w Kalskich Nowinach wicestarostę powiatu węgorzewskiego Krzysztofa Kołaszewskiego.

Kolejne wydarzenie, na które czekamy, to warsztaty szkoleniowe zorganizowane wspólnie z Fundacją Batorego w ramach akcji „Masz Głos”. Zainicjowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trygort a wsparte przez Urząd Miejski w Węgorzewie, który zapewni salę, napoje i drobny poczęstunek. Na warsztatach zapoznamy się z tematyką dotyczącą rozwiązywania konfliktów lokalnych a także dowiemy się jak budować zaangażowanie mieszkańców.

A na kolejne spotkanie sołtysów w styczniu 2017 r. zaprosił nas Marcin Furtak do świetlicy w Stulichach.