Pomiń menu

WSZYSCY LUDZIE RODZĄ SIĘ WOLNI I RÓWNI – warsztaty Amnesty International

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw” – głosi artykuł 1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Słowa te stały się mottem projektu edukacyjnego realizowanego przez Amnesty International.

Jak zbudować świat, w którym fundamentalne prawa wszystkich ludzi są faktyczne przestrzegane? Uważamy, że pierwszy krok to edukacja na rzecz praw człowieka, dlatego w naszej szkole podjęliśmy współpracę z Amnesty International i korzystamy z bogatego doświadczenia tej organizacji.

Uczniowie i uczennice Gimnazjum nr 5 oraz klas siódmych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez panią Natalię Stępień – edukatorkę AI. Ich celem było wyposażenie uczestników w wiedzę na temat sytuacji uchodźców i uchodźczyń na świecie oraz uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę ochrony praw osób zmuszonych
do opuszczenia swojego domu w poszukiwaniu schronienia.

Uczniowie i uczennice w formie zabawy w kalambury przypomnieli sobie najważniejsze prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Rozwiązywali quiz na temat sytuacji uchodźców. Poznali historię rodzeństwa – oboje poruszających się na wózkach inwalidzkich – które uciekło z ogarniętej wojną Syrii.

Czy inny musi być obcy?

Najważniejszą częścią zajęć było spotkanie z Nidalem Kalbonehem – studiującym w Poznaniu uchodźcą z Palestyny, muzykiem i tancerzem. Nasz gość mówił o swoim kraju, o pierwszych wrażeniach z Polski, o różnicach językowych i trudnościach w nauce języka polskiego. Opowiadał o swoim zespole muzycznym łączącym młodych ludzi różnych narodowości i polskie piosenki z arabskimi aranżacjami. Odpowiadał na pytania o to, jak został przyjęty w Polsce i czy poznaniacy okazali się tolerancyjni – te zagadnienia interesowały szczególnie uczniów realizujących projekt edukacyjny poświęcony badaniu postaw mieszkańców Poznania wobec przybyszów z innych krajów.

To było dobre spotkanie, pełne wzajemnej otwartości i życzliwości. Warto dodać, że uczniowie i uczennice wykazali się również kompetencjami językowymi, zrezygnowali z pomocy tłumacza i prowadzili rozmowę po angielsku.