Pomiń menu

10 lat „Razem lepiej”

 

10 lat „Razem lepiej”

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” (wcześniej pod nazwą „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej”) obchodzi jubileusz 10 – lecia. Inicjatorem założenia takiej organizacji była emerytowana nauczycielka języka polskiego Teresa Rysztak, która zachęciła 20 mieszkańców tych wiosek, by wspólnie zrobić coś dla dzieci, dla swoich wiosek, dla siebie.

Jest taka możliwość. Pieniądze latają nad nami, tylko trzeba trochę wysiłku, wspólnych działań, by z nich korzystać – przekonywała inicjatorka na zebraniu założycielskim  w dn. 8 września 2007 r.

No i przekonała. W skład pierwszego zarządu weszły następujące osoby: Danuta Kujawa, Anna Rój (z Pieńkówka), Józef Rysztak i Agnieszka Kowalik z Pieńkowa. Prezesem została Teresa Rysztak. Potem jednak trzeba było pokonać urzędniczą machinę, rejestracja w KRS dokonała się 27 listopada 2007 r. i mimo wcześniejszych małych akcji, większość działań rozpoczęła się od 2008 roku.

Pierwotnym celem było rozbudzenie aktywności w spotkaniach integracyjnych obu wiosek. Żeby ludzie wyszli z domu, żeby się spotkali, „pobawili”, wyjechali gdzieś, zobaczyli coś fajnego u innych, a potem spróbowali zrobić u siebie – wspomina ten czas Danuta Kania, jedna ze starszych stażem uczestników stowarzyszenia.

Trzeba było najpierw jakby „oswoić ludzi” z ich możliwościami, przekonać, że warto, że trzeba. Podczas różnych pikników, spotkań, czy podczas naszej ówczesnej sztandarowej imprezy – Dnia Sąsiada, oprócz oczywiście wspólnych konkursów, zabaw – był czas na dyskusje, na planowanie, na obmyślanie kolejnych projektów. To były bardzo intensywne prace. Wtedy – nie mając absolutnie zaplecza – zorganizowaliśmy półkolonie wakacyjne dla dzieci oraz pożyteczne ferie zimowe (z dotacji Fundacji Wspomagania Wsi). Zajęcia odbywały się nad rzeką, na podwórku, w sadzie,  w prywatnych domach. Wtedy urodził się też pomysł z indywidualizowanym obrazem naszych wiosek: w Pieńkowie biedronki i pszczoły, w Pieńkówku – krasnale – wspomina Krysia Ciechanowska z Pieńkowa.

Ale nie tylko chodziło o przyjemności i atrakcje. Cel był też taki, aby wspólnie i głośno mówić o swoich potrzebach, przekonywać urząd do realizacji zgłaszanych problemów. Odbyła się lokalna debata, zbieraliśmy podpisy pod akcjami społecznymi mającymi na celu poprawę małej  infrastruktury (budowa parkingu przy cmentarzu, skweru na osiedlu).  Dużym wsparciem była możliwość uczestniczenia w różnych szkoleniach, z czego – kto chciał i mógł – korzystano. Tam też utwierdzano się w dobrym kierunku działań lub podpatrywano innych, a przede wszystkim uczono się pisania i zarządzania projektem.

Od 2008 uczestniczymy w akcji Masz Głos/Masz Wybór, która tak właśnie wspiera w działaniach społecznych, proobywatelskich.

Pierwszą dużą medialną akcją była kampania profrekwencyjna, zachęcająca do wzięcia udziału w wyborach nowego wójta (bez wskazywania na osobę), po śmierci Wójta Zbigniewa Galka. Ludzie pokazali, jak ważna jest komunikacja z „władzą samorządową”, przekonali się, że sami mogą mieć wpływ na istotne decyzje.

Niezwykle bogatymi w działania pozarządowe były lata 2010 – 2012, kiedy było duże wsparcie finansowe Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie stało się wzorem do naśladowania, przyjeżdżały tu wycieczki, by uczyć się i poznawać nasze metody budzenia aktywności społecznej. Również członkowie stowarzyszenia, ich rodziny wyjeżdżały do okolicznych wiosek tematycznych, podglądały pomysły innych, uczyły się i… przekonywali, że sami też wiele potrafią i wiele robią. Często wyjeżdżano do teatrów, kina, czy na wycieczki krajoznawcze.

Dla wielu uczestników było to jakby odkrywanie nowego świata. Dla wielu był to pierwszy raz w teatrze, w kinie, w ZOO, na statku, czy nawet w restauracji. Trzeba było też pokonywać wiele barier, które tamowały wspólne działania. Przede wszystkim barierę lęku przed nieznanym, przed „ośmieszeniem”, „co powiedzą dzieci, sąsiedzi”.

No i ludzie pokonywali te bariery, odkrywali w sobie talenty, pasje, tworzyli teksty piosenek, występowali w kabaretach. Nie ma już lęku, jest duma, jest poczucie spełnienia. Przykład: do pierwszego wywiadu dla Radia Koszalin trzeba było panie namawiać, do któregoś kolejnego – nie można się było dopchać do mikrofonu, tyle było do opowiedzenia.

Z czasem zmieniły się życiowe realia, wielu dostało pracę, pogorszyło się zdrowie lub coś innego. Zmienili się ludzie, więc i stowarzyszenie musiało się zmienić. Nowy zarząd w składzie: Teresa Rysztak – prezes, Ludwika Manuszewska – wiceprezes oraz Jadwiga Pakos, Danuta Kania i Józef Rysztak zaproponował nowe działania.

Sztandarowym pomysłem była organizacja festynu pod nazwą „Zochy Gospochy”, który miał za zadanie promocję pozytywnego wizerunku kobiety wiejskiej – zapracowanej, gospodarnej, ale pełnej pomysłów na swój rozwój i swojej rodziny. Każdego roku określany jest inny temat owych Zoch Gospoch, ale w standardzie ma on cztery elementy: pokaz mody (Zocha modna), pokaz kulinariów (Zocha gospodarna), pokaz rękodzieła (Zocha artystka) i Zocha sportowa – zwariowane zawody. Osoba, która uzyska najwięcej punktów zostaje osobowością roku, czyli Super Zośką. Zawsze jest oryginalnie, twórczo i wesoło.

Uchwałą zarządu w 2015 r. zmieniono nazwę na Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” i zmianie uległ też kierunek pracy. Więcej działań skierowanych jest do osób starszych, dzieci i młodzież mają zapełniony czas nauką i zajęciami pozalekcyjnymi.

W miarę zdobywania doświadczenia stowarzyszenie skupiało coraz więcej członków, oferowało bogaty wachlarz działań, szczególnie w sferze kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji zdrowotnej. Stowarzyszenie było inicjatorem i wykonawcą szkoleń takich jak: „Szkoła dla Rodziców”, „Animacja w pracy z grupą”, „Bezpieczna gmina – szkolenie dla strażaków”, „ Gminna Akademia Zmysłów”, „ Animator Lokalnej Aktywności” – ponad 100 młodych osób zdobyło nowe umiejętności.

Przez 10 lat stowarzyszenie współpracowała przede wszystkim z Gminą i Wójtem Gminy, z lokalnymi szkołami, bankiem spółdzielczym, z centrum kultury i gminnym przedsiębiorstwem komunalnym oraz z miejscowym biznesem, z okolicznymi stowarzyszeniami. Uczestnicy biorą udział w bogatej ofercie sportowej gminy Postomino, sami próbując swych sił w różnych (często zabawnych) konkurencjach, uczestniczą w kampaniach profilaktycznych, promują trzeźwy styl życia. „Razem lepiej” jest aktywnym członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.

Niezwykle cenną inicjatywą jest promowanie gminy i ludzi tu żyjących, m.in. poprzez wydanie już 4 albumu dotyczącego realizacji działań. Dotychczas ukazały się:  „Opowiedz mi babciu”, „Wielcy ludzie z małych wiosek”, „Historia gminy Postomino na starych fotografiach” i „Lepiej razem z Razem lepiej, czyli dziesięciolecie stowarzyszenia”. Są to wydawnictwa z mnóstwem fotografii, ale też pokazujące naszych mieszkańców w różnych sytuacjach życiowych. Jesteśmy dumni z takiej pamiątki.

Wielkim sukcesem stowarzyszenia jest dwukrotne ogólnopolskie wyróżnienie w akcji Masz Głos za działania społeczne, które odbierała szefowa na Zamku Królewskim w Warszawie.

Podsumowanie cyfrowe jest oszałamiające – przy niewielkich kwotach dotacji (przede wszystkim pozyskanych w konkursach ofert w gminie, ale były również fundusze zewnętrzne), przy dużym zaangażowaniu ludzi, zrobiony został kawał dobrej roboty na rzecz lokalnej społeczności.

 • ponad 1000 osób skorzystało z oferty programowej stowarzyszenia,
 • ponad 1000 godzin wspólnej pracy,
 • zorganizowano 30 wycieczek krajoznawczych i 35 wyjazdów do teatru
 • 7 wyjazdów zagranicznych,
 • 45 odbytych szkoleń i 10 zorganizowanych,
 • 28 zrealizowanych projektów,
 • 7 opracowanych i wystawionych „spektakli”,
 • miliony uśmiechów,
 • setki kilogramów zdrowia,
 • wiele przejechanych wspólnie kilometrów,
 • hektolitry wody, kawy, herbaty i jeszcze małe co nieco.

Na spotkaniu podsumowującym pierwszą dekadę „Razem lepiej” uczestnicy nie kryli wzruszenia, że jednak „Lepiej razem z Razem lepiej”.

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” posiada stronę internetową www.razem-lepiej.pl. , istnieje też pod tym tytułem na FB – tam też zamieszczane są na bieżąco informacje co się aktualnie  dzieje. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury i zapraszamy na spotkania. Ciągle jest jeszcze jedno lub dwa miejsce wolne.

Zarząd i wszyscy uczestnicy stowarzyszenia serdecznie dziękują tym, którzy wspierają darowizną działania statutowe organizacji. Dzięki tym wpłatom możemy być bardziej skuteczni. Sami też uczestniczymy w wielu działaniach charytatywnych i pomagamy innym. Również serdeczne słowa podziękowań kierujemy do naszych sympatyków, do tych którzy choćby ciepłym słowem dają wsparcie, a życzliwym okiem widzą, że coś się dzieje dobrego w naszej gminie – kończy wspominki wieloletnia prezes Teresa Rysztak.

Teresa Rysztak