Pomiń menu

Pierwsze Mysłowickie Rozmowy o Czystym Powietrzu

Pierwsze Mysłowickie Rozmowy o Czystym Powietrzu już za nami. Serdecznie dziękujemy szanownym gościom oraz licznej grupie mieszkańców za udział w spotkaniu, a także Biała Gruba za użyczenie lokalu. Spotkanie należy zaliczyć do udanych, było bardzo ciekawie i momentami emocjonująco! W dniu 23 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowane przez Mysłowicki Alarm Smogowy, którego tematem był stan powietrza w Mysłowicach.
Jerzy Bryk, jako jeden z pomysłodawców i gospodarzy spotkania, przywitał mieszkańców oraz obecnych na spotkaniu:
II Zastępcę Prezydenta Miasta Mysłowice Bernarda Pastuszkę, Komendanta Straży Miejskiej Gintera Płazę, Doradcę Energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Łukasza Baliona, Kierownika Referatu w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Blankę Romanowską, pracownika naukowego z Głównego Instytutu Górnictwa dr Marcina Głodnioka, dzielnicowych: st. sierż. Pawła Pola i asp. Marcina Płaziaka, a także uczestniczących w spotkaniu radnych: Joannę Frysztacką, Wiesława Tomanka, Damiana Sojkę, oraz pracowników Urzędu Miasta z Wydziału Ochrony Środowiska: Sonię Olszewską i Bogdana Sablika. Prowadzącym spotkanie był Pan Patryk Białas z Katowickiego Alarmu Smogowego.
Na wstępie poruszona została informacja o wysokości udzielonych dopłat do wymiany źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Mysłowic. Jak zauważył Pan inspektor Bogdan Sablik z Wydziału Ochrony Środowiska, kwoty dofinansowania to średnio 3.000,00 zł. W roku kalendarzowym z dofinansowania korzysta około stu beneficjentów. Nie są to liczby zadowalające zważywszy na katastrofalny stan powietrza w naszym mieście. Potrzeba tu znacznego zwiększenia źródeł finansowania powyższego przedsięwzięcia. Należy uświadomić mieszkańców, że można korzystać ze środków z WFOŚiGW, a także z Banku Ochrony Środowiska, który oferuje kredyty na preferencyjnych warunkach. Jak podkreśliła Pani Blanka Romanowska z WFOŚiGW, specjaliści z tego Funduszu pomogą nieodpłatnie sporządzić wstępny projekt termomodernizacji budynku. Są to niezwykle ważne informacje, albowiem świadomość mieszkańców w tym temacie jest niestety bardzo mała. A jak wiemy czasu na wymianę tzw. kopciuchów (pieców niespełniających żadnych norm) jest stosunkowo mało i w końcowym okresie może po prostu zabraknąć pieniędzy na realizację dofinansowań dla tych mieszkańców, którzy zgłoszą się w ostatniej chwili. Materiały informacyjne są dostępne na stronach internetowych Funduszu i Urzędu Miasta.
Następnie głos zabrał Komendant Straży Miejskiej w Mysłowicach Pan Ginter Płaza. Straż Miejska działa w Mysłowicach prężnie i dokonuje z roku na rok coraz większej liczby kontroli. Tylko w tym roku skontrolowano ponad 100 nieruchomości i w kilkunastu przypadkach stwierdzono spalanie odpadów, za co nałożono mandaty karne. Pobrano także próbki popiołu do badania które wykazały spalanie odpadów. Komendant w kilku zdaniach przedstawił działania straży w zakresie kontroli palenisk przeprowadzanych wśród mieszkańców Mysłowic. Poinformował również o działaniach profilaktycznych podejmowanych przez strażników na rzecz informowania o istniejącym zagrożeniu wynikającym z obecności smogu i jego wpływu na zdrowie i życie człowieka. Zaznaczył, że kontrolę pieców Straż Miejska przeprowadza nawet po anonimowych zgłoszeniach.
Ważnym tematem było też poruszenie kwestii konieczności informowania mieszkańców o bieżącym stężeniu pyłów zawieszonych w powietrzu tak, aby można było świadomie decydować, czy podejmuje się aktywność na powietrzu, czy jednak dużo zdrowiej jest pozostać w domu. I tu włączają się do pomocy pracownicy GIG-u, min. Pan dr Marcin Głodniok, (który jest mieszkańcem Mysłowic), poprzez pomoc w tworzeniu wspólnych z Alarmami Smogowymi map zanieczyszczeń powietrza. Oficjalne dane o stanie powietrza dla Śląska znajdują się pod adresem http://spjp.katowice.wios.gov.pl/ oraz http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
Na koniec głos zabrali mieszkańcy dzielnic Mysłowic, którzy licznie przybyli na spotkanie. Pytania, które kierowali do przedstawicieli władz i specjalistów były nacechowane troską o poprawę jakości powietrza i dali do zrozumienia, że sprawa czystego powietrza w Mysłowicach powinna się stać jednym z priorytetów. Część mieszkańców wyraźnie stwierdziła, że prowadzone działania są niewystarczające i należy dążyć do podjęcia zakrojonych na szeroką skalę kampanii informacyjnych tak, aby mieszkańcy naszego miasta mieli świadomość z zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Mieszkańcy chcą też wiedzieć, jak mogą otrzymać pomoc w kwestii wymiany kotłów i modernizacji cieplnej swoich budynków.
Spotkanie było owocne jednak zabrakło czasu, żeby omówić wszystkie sprawy, gdyż temat jest obszerny i wielu mieszkańców chciało zwrócić uwagę na problemy w swojej okolicy. Z tego też powodu Mysłowicki Alarm Smogowy będzie dalej prowadził swoją działalność i organizował podobne przedsięwzięcia w celu budowania większej świadomości, zarówno wśród mieszkańców, jak i władz miasta.

Pierwsze Mysłowickie Rozmowy o Czystym Powietrzu już za nami. Serdecznie dziękujemy szanownym gościom oraz licznej…

Opublikowany przez Mysłowicki Alarm Smogowy na 28 listopada 2017