Pomiń menu

Relacja ze spotkania „Rewitalizacja z ludzką twarzą” w Zielonej Górze

Relacja ze spotkania „Rewitalizacja z ludzką twarzą” w Zielonej Górze

Społeczna Grupa ds. Rewitalizacji dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania „Rewitalizacja z ludzką twarzą”. W sobotę 20 stycznia 2018 r. gościliśmy Hannę Gill-Piątek, ekspertkę w zakresie rewitalizacji współpracującą z Ministerstwem Rozwoju, działaczkę społeczną i polityczną związaną z Kongresem Ruchów Miejskich.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, zielonogórscy radni, mieszkanki i mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Zaczęliśmy od dwóch prezentacji przygotowanych w ramach prac naszej grupy. Anna Kraśko przedstawiła relację z wdrażania ustawy o rewitalizacji w Zielonej Górze oraz naszych dotychczasowych działań (ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zachowania przyrodniczo-rekreacyjnego charakteru Wzgórz Piastowskich).  Prezentacja Pawła Zalewskiego przybliżyła uczestnikom znaczenie zasady komplementarności w rewitalizacji na przykładzie czterech propozycji działań („Zielone Góra wolna od smogu”, „Szlak Winiarski”, „Młyn na Łączą”, „Silnie zdegradowane obszary Śródmieścia”).

Rozmowa z Hanną Gill-Piątek była poświęcona przede wszystkim społecznym aspektom rewitalizacji, szansom i problemom, jakie pojawiają się przy okazji wdrażania ustawy o rewitalizacji przez samorządy oraz specyfice województwa lubuskiego na tle innych województw.

Dyskusja z udziałem publiczności okazała się bardzo burzliwa. Konflikt wokół programu rewitalizacji miasta, który angażuje miejskich aktywistów, mieszkańców i przedstawicieli urzędu miasta od wielu miesięcy, ujawnił się także podczas spotkania. Cieszymy się jednak, że dyskusja wciąż trwa, i liczymy na to, że z czasem uda się wypracować rozwiązania jak najlepiej służące poprawie jakości życia mieszkańców zdegradowanych części miasta.