Pomiń menu

W dialogu międzyreligijnym, czyli Dzień Judaizmu w Janowie Lubelskim

Od dwudziestu jeden lat 17 stycznia obchodzony jest jako Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. W roku bieżącym hasłem przewodnim tego dnia były słowa z księgi Izajasza „Pokój! Pokój dalekim i bliskim!” (Iz 57,19). Również w Janowie Lubelskim zwrócono uwagę na znaczenie tegoż dnia i podczas spotkania grupy emerytów Andrzej Albiniak („Masz Głos janowski”) przypomniał o wartości „Ceneurene” – książki  janowskiego rabina Jakuba ben Icchaka Aszkenazego. Odniósł się on także do początków diaspory żydowskiej w mieście Janowie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rok 1657, kiedy miasto Janów zostało wydzierżawione Dawidowi Ickowiczowi – obywatelowi janowskiemu pochodzenia żydowskiego.

W ramach spotkania grupy emerytów działających przy janowskim oddziale PTTK pochylono się również nad folklorem słowno-muzycznym sprzed wieku, by dostrzec i docenić to, co do obrzędowości bożonarodzeniowej wniosły czasy Wielkiej Wojny i odradzania się państwowości polskiej. Uczestnicy spotkania zapoznali się kolędami aktualizowanym przed około wiekiem, które zostały zebrane przez profesora Tadeusza Seweryna – w latach 1918-1919 nauczyciela janowskiego Gimnazjum Filologicznego, a w późniejszym okresie dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie (1937-1965). Po prelekcji wygłoszonej przez Andrzeja Albiniaka uczestnicy spotkania odśpiewali trzy kolędy aktualizowane zebrane na terenie powiatu janowskiego po czym wybrali się zakolędować w Domu Nauczyciela.

Dodatkowo odbyła się w ramach spotkania prezentacja wydanej w 2016 r. przez Instytut Wschodni Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód książki, zatytułowanej „W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej”, w której ukazał się interesujący tekst o kolędach aktualizowanych sprzed około wieku zebranych na terenie powiatu janowskiego.

Spotkanie zostało przygotowane i odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej, w której regularnie spotykają się seniorzy.