Pomiń menu

Pierwsze Masz Głosowe warsztaty w Gminie Krzęcin zaliczone

Pierwsze Masz Głosowe warsztaty w Gminie Krzęcin zaliczone

W dniu 13 lutego br. w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie, odbyły się pierwsze bezpłatne warsztaty „Petycja, skarga, wniosek – czyli efektywna korespondencja z urzędem”, zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos przez stowarzyszenie Zachodniopomorskie Biuro Interwencji Społecznej z siedzibą w Chłopowie. Adresatami warsztatów byli Mieszkańcy z terenu Gminy Krzęcin. Szkolenie poprowadziła Agnieszka Sajdak-Wasik przedstawicielka ZBIS, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uczestnicy warsztatów uzyskali informację związane, m.in. z: przebiegiem postępowania administracyjnego w sprawach skarg, wniosków i petycji. Celem warsztatów jest kształtowanie świadomości prawnej wśród Mieszkańców Gminy Krzęcin, która może pomóc im aktywnie i świadomie uczestniczyć w życiu społeczno – gospodarczym gminy. Zagadnienia realizowane w ramach warsztatów, mają również na celu motywowanie ich do samodzielnego rozwiązywania problemów i dążenia do samorealizacji. Umiejętności korzystania z bezpłatnej edukacji prawnej, jest jednym z istotnych aspektów w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Podczas części praktycznej warsztatów, uczestnicy pracowali nad samodzielnym przygotowaniem petycji do organów władz samorządowych. Warsztaty zwieńczone zostały petycją adresowaną do Rady Gminy w Krzęcinie o powołanie gminnej rady seniorów. Na tym jednak nie koniec, organizatorzy już szykują się do kolejnych spotkań z Mieszkańcami, tym razem, dzięki uprzejmości Wójta Gminy Krzęcin zawitają w Żeńsku i Krzęcinie.