Pomiń menu

EZG pracuje nad zmianami w statutach rad osiedli

Stowarzyszenie EZG kontynuuje współpracę z radami osiedli w Zgierzu i planuje kolejne działania w ramach akcji „Masz Głos”. Wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem nt. zmian w statutach jednostek pomocniczych.

W ubiegłym roku podczas spotkania roboczego przedstawiciele zgierskich rad osiedli zaproponowali najważniejsze tematy i działania do podjęcia w ramach akcji „Masz Głos”. Wśród nich znalazły się:

  • aktualizacja statutów jednostek pomocniczych,
  • organizacja spotkań z Prezydentem Miasta z radami osiedli,
  • konsultacje ws. przesunięcia sesji Rady Miasta Zgierza na godziny popołudniowe.

Rady osiedla zostały poproszone o analizę swoich statutów oraz zaproponowanie niezbędnych ich zdaniem zmian w celu usprawnienia i wzmocnienia swojej działalności. W szczególności czekamy na uwagi dotyczące zakresu działania, kompetencji i uprawnień osiedli, a także współpracy z radnymi i Prezydentem Miasta Zgierza.

W lutym zorganizowane zostanie spotkanie robocze, na którym razem z radami osiedli wypracujemy propozycje zmian do „modelowego” statutu. W kolejnym kroku przedstawimy je Prezydentowi i Radzie Miasta Zgierza i omówimy podczas wspólnego forum.