Pomiń menu

Karta Seniora pojawi się także w Radomsku

zjecie pochodzi ze strony Urzędu Miasta Radomsko

Program Miejska Karta Seniora oraz zdecydowanie prostsze korzystanie z elektronicznych kart miejskiego przewoźnika – to główne postulaty zgłoszone przez seniorów podczas obrad Miejskiej Rady Seniorów. Radni – seniorzy swoje postulaty kierowali bezpośrednio na ręce prezydenta Jarosława Ferenca.

I stało się już od marca obowiązywać będzie w Radomsku Ogólnopolska Karta Seniora. Przeznaczona będzie dla osób w wieku 60+. Decyzję o jej wprowadzeniu podjęli miejscy radni na wniosek organizacji działających na rzecz starszych oraz miejskiej rady seniorów. W innych miastach w Polsce taka Karta już jest obecna. W Radomsku będzie obowiązywać w 2018 roku. Bo o ile nie będzie zapewne problemów ze znalezieniem seniorów chętnych do wyrobienia Karty, o tyle trzeba jeszcze znaleźć firmy i instytucje, które będą chciały taniej oferować swoje usługi seniorom. Mieszkańcy Radomska, którzy ukończyli 60 lat od marca br. będą mogli korzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora. Miasto podpisało porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO, które jest organizatorem OKS. Porozumienie dotyczy zasad współpracy przy działaniach podejmowanych na rzecz seniora, tj. pozyskiwania lokalnych przedsiębiorców, którzy udzielą zniżek dla seniorów, wpisywania ich na ogólnopolską listę firm honorujących OKS, zamieszczania informacji w Głosie Seniora.