Pomiń menu

Kolejne warsztaty dla sołtysów w gminie Węgorzewo

Kolejne warsztaty dla sołtysów w gminie Węgorzewo

12 lutego 2018 r. miały miejsce kolejne warsztaty dla sołtysów gminy Węgorzewo. Miały on na celu uświadomienie nam, że mimo iż działamy w różnych środowiskach, napotykamy na bardzo podobne trudności w naszej pracy. Samookreślić się pomogła nam trenerka Marta Florkowska, mieszkanka jednego z naszych sołectw, która wykonała swą pracę na zasadzie wolontariatu, za co serdecznie dziękujemy.

Opracowaliśmy mapę naszej gminy, oznaczając sołectwa aktywnie włączające się w integrację oraz te sołectwa, które jeszcze należałoby zachęcić, namówić do współpracy. Pochwaliliśmy się swoimi sukcesami oraz określiliśmy trudności, na które narażony jest sołtys w swojej działalności. Uświadomiło to nam, jak wiele nas łączy. Pozwoliło to określić nam wspólne cele oraz stwierdzić, że chcemy działać razem. Zadania, które postawiliśmy przed sobą to: zdiagnozowanie potrzeb, opracowanie planu pracy, szkolenia poszerzające naszą wiedzę na temat samorządu i komunikacji społecznej, wypracowanie ścieżek współpracy z urzędnikami, nawiązanie kontaktów z radnymi z terenów wiejskich, podjęcie działań mających na celu zmniejszenie biurokracji w naszej pracy.

Na razie nie widzimy potrzeby zbytniego formalizowania się, ale swoją grupę chcemy jakoś nazwać (myślimy nad tym). Aby sprawnie organizować dalszą pracę wybrane zostały trzy osoby, których zadaniem jest przygotowanie wystąpienia na spotkaniu przed sesyjnym sołtysów z burmistrzem oraz sporządzenie planu dalszych działań.

Tymczasem nie zapominamy o spotkaniach typowo integracyjnych; w styczniu gościliśmy w świetlicy u sołtysa Stulich, w lutym na Balu Ostatkowym w Węgielsztynie a w kwietniu widzimy się u sołtyski Wilkowa. Przed nami jeszcze nasze święto – Dzień Sołtysa, które będzie doskonałą okazją do namówienia innych sołtysów do zaangażowania się we wspólne działania. 9 marca jedziemy razem do Ostródy na uroczystość z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach na zaproszenie marszałka woj. warmińsko-mazurskiego. Za zorganizowanie wyjazdu dziękujemy burmistrzowi Węgorzewa Krzysztofowi Piwowarczykowi.