Pomiń menu

O jawności i inicjatywie w Gminie Osiek

5 lutego br. w Gminie Osiek pracownicy Urzędu Gminy Osiek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku oraz radni Rady Gminy Osiek uczestniczyli w szkoleniu pt. „Wybrane problemy prawa do informacji publicznej, zmiany jakie może wprowadzić ustawa o jawności życia publicznego”.

Kolejnemu, bo drugiemu w tym dniu spotkaniu towarzyszył temat Inicjatywy Lokalnej, który był skierowany przede wszystkim do mieszkańców oraz do NGO.

Szkolenia odbyły się dzięki akcji Masz Głos za pośrednictwem Stowarzyszenia POLITES, a wykłady poprowadził Szymon Osowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

 

www.osiek.gda.pl

@gminaosiekpomorskie