Pomiń menu

Problemy Mieszkańców – naszymi problemami czyli o spotkaniu w ZGK

Problemy Mieszkańców – naszymi problemami czyli o spotkaniu w ZGK
Podczas spotkań w ramach akcji „Twój Budżet Obywatelski”, mieszkańcy na zakończenie poruszali również inne, nurtujące ich tematy.
Jednym z nich był temat gospodarki odpadami i czystości w mieście, bardzo ważny dla mieszkańców.
W związku z tym zdecydowaliśmy  zasięgnąć informacji oraz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań bezpośrednio u źródła.
Przedstawiciele Piekarskiej Grupy Inicjatyw spotkali się więc z Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej w naszym mieście.
Podczas spotkania, które trwało ponad 2,5 godziny,  Pan Prezes udzielił nam wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania.
W trakcie miłej, rzeczowej rozmowy, poruszyliśmy również wiele innych spraw między innymi bieżących, jak i wybiegających w przyszłość a związanych z gospodarką odpadami.
Prezes ZGK poinformował nas o problemach z jakimi musi się zmierzyć w najbliższym czasie oraz zdradził nam interesujące pomysły-rozwiązania, które w przeciągu najbliższych miesięcy chciałby wdrożyć w naszym mieście.
Podsumowując – merytoryczna, wielowątkowa dyskusja w przyjaznej i miłej atmosferze.
Życzylibyśmy sobie, żeby wszystkie spotkania i rozmowy przebiegały tak jak dzisiejsze.
PS.
Oczywiście uzyskane odpowiedzi przekażemy zainteresowanym oraz opublikujemy szerszą relację ze spotkania na naszym profilu.