Pomiń menu

Przystań wodna

Przystań wodna

Aktywni razem – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie przystani wodnej nad Jeziorem Wierzbiczańskim w miejscowości Lubochnia. 

Brak zagospodarowanych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych stanowi dużą przeszkodę
w aktywnym spędzaniu czasu na łonie przyrody oraz stwarza trudności w integracji społeczności
lokalnej. Mieszkańcy Lubochni podczas konsultacji społecznych zwrócili uwagę na brak zagospodarowanej przestrzeni publicznej nad J. Wierzbiczańskim oraz na potrzebę utworzenia przystani wodnej na terenie sołectwa. Także podczas rozmów wyrazili chęć uczestnictwa w organizacji imprez integracyjnych dla całej społeczności lokalnej. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców sołectwo zamierza, przy wsparciu Gminy Gniezno, zaadaptować budynek po starej przepompowni oraz kompleksowo zagospodarować tereny wokół budynku i kanału dochodzącego do przepompowni na przystań wodną. Obecnie zostaną wykonane prace adaptacyjne  budynku oraz porządkowe na całym terenie. W planach przewidziane jest także  wykonanie miejsc postojowych  dla kajaków przy kanale łączącym budynek z jeziorem. Zagospodarowany w ten sposób teren pozwoli na aktywny wypoczynek i integrację wszystkim grupom odbiorców, od dzieci i młodzieży po dorosłych. Będzie to pierwsza przystań wodna  na terenie Gminy Gniezno.