Pomiń menu

„Twój Budżet Obywatelski” trwa…

„Twój Budżet Obywatelski” trwa…

Akcja „Twój Budżet Obywatelski” – trwa
W dniu dzisiejszym, przedstawiciele Piekarskiej Grupy Inicjatyw odwiedzili Seniorów w Brzezinach Śląskich.
Członkowie grupy wyjaśniali zasady budżetu obywatelskiego i zachęcali seniorów do aktywnego udziału w BO, również poprzez składanie własnych projektów. Panie zwróciły uwagę, iż konkurując ze szkołą mają małe szanse na wygraną, co ich zniechęca do aktywnego udziału. Opowiadają się za ogólnodostępnością projektów.
Oprócz tematyki budżetu obywatelskiego Panie poruszyły szereg tematów związanych z problemami z jakimi spotykają się w dzielnicy.
Tematów było tak dużo, iż mimo znacznego przedłużenia spotkania, na wiele zabrakło czasu. Spotkanie było na tyle interesujące i przebiegało w serdecznej atmosferze, iż seniorzy zaprosili nas na kolejne.