Pomiń menu

Aktywizacja społeczna młodzieży na przykładzie Rad Młodzieżowych

„…po co taka rada, czemu służy aktywność młodzieży, i czy to w ogóle ma sens z punktu widzenia osób młodszych i starszych”.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Św. Mikołaja” działające na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole już po raz drugi bierze udział w ogólnopolskiej akcji Masz Głos.

Tym razem w ramach akcji zorganizowaliśmy spotkanie dla młodzieży z Koła i powiatu kolskiego, radnych Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Kole oraz wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną na przykładzie rad młodzieżowych. Do uczestnictwa w warsztatach zaproszenie otrzymały samorządy szkolne, szkolne koła wolontariatu, młodzieżowe kluby sportowe, organizacje pozarządowe współpracujące z młodzieżą, młodzieżowe grupy nieformalne oraz aktywne osoby, w tym wychowawcy klas, opiekunowie samorządów szkolnych, radni miejscy i powiatowi.

W spotkaniu prowadzonym przez pana Damiana Dubinę z Fundacji Aktywności Lokalnej uczestniczyło 41 osób. Młodzi przedstawiciele kolskich szkół podstawowych i średnich wspólnie z opiekunami, członkowie organizacji pozarządowych, nauczyciele, radni i urzędnicy: Dorota Szkudlarek – Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kole, Sebastian Szczesiak – Radny Powiatu Kolskiego, Stowarzyszenie Malinowa Mamba, Ryszard Borysewicz – Radny Rady Miejskiej, Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK, Halina Musiałek – Radna Rady Miasta, Małgorzata Jęcka – Manufaktura piosenki Harcerskiej Wartaki, Katarzyna Hamiga – Stowarzyszenie współpracy Międzynarodowej Kołowrotek.

Temat Rad Młodzieżowych jest ciekawy i inspirujący, ale jednocześnie bardzo odległy, niepoznany, stawiający wiele pytań. Nasze stowarzyszenie postawiło sobie za cel stworzenie przestrzeni do spotkania się zainteresowanych tematem młodych osób i ich „mentorów”, miejsca gdzie mogli, niektórzy po raz pierwszy, usłyszeć o organie samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym jakim jest Rada Młodzieżowa.