Pomiń menu

Jest nazwa: Forum Sołtysów „Gromada”

Jest nazwa: Forum Sołtysów „Gromada”

Kolejne spotkanie sołtysów gminy Węgorzewo przyniosło konkretne decyzje, co do zasad organizacji grupy inicjatywnej, podziału zadań i odpowiedzialności, wyboru przedstawicieli itp. Przede wszystkim zaś drogą głosownia wybrana została nazwa, którą jest Forum Sołtysów „Gromada”. „Gromada” – w nawiązaniu do historycznego podziału terytorialnego Polski, gdzie najmniejszą jednostką samorządu terytorialnego była wieś.

Do reprezentacji „Gromady” na zewnątrz a także do organizowania pracy forum powołane zostały cztery osoby: Alicja Rymszewicz (Trygort), Urszula Marciniak (Sztynort Mały), Andrzej Kruk (Kalskie Nowiny) i Tadeusz Górski (Stawki-Przystań). Zebrania członków „Gromady” odbywać się będą w dni sesyjne, na godzinę przed spotkaniem sołtysów z burmistrzem, czyli o godz. 8.30. Najbliższe już w środę 28 marca. Jako narzędzie komunikacji wybrano SMS-y, dodatkowo zaś utworzony zostanie profil na Facebooku, który będzie platformą do wymiany doświadczeń a także skarbnicą wiedzy niezbędnej każdemu sołtysowi. Forum Sołtysów „Gromada” pozostanie, póki co, grupą niesformalizowaną, a gdy zajdzie potrzeba sięgnięcia po środki finansowe, będzie można to uczynić za pomocą jednego z wiejskich stowarzyszeń, które wraz z sołtysami wejdą w skład forum.

Inicjatywa sołecka jest realizowana w ramach akcji „Masz Głos” prowadzonej przez Fundację Batorego. Już 23-24 marca skorzystamy z możliwości szkoleń i konsultacji na spotkaniu regionalnym w Warszawie. Tymczasem obdarowani zostaliśmy ulotkami nt. oddolnych inicjatyw, praw mieszkańca itp. oraz długopisami z logo akcji.

Najważniejszy problem, który dotyczy nas wszystkich to polepszenie stanu dróg gruntowych. Forum dołoży wszelkich starań, by w kolejnych latach stopniowo zwiększane były środki na ten cel w budżecie gminnym. Tymczasem przed nami wiosenne remonty dróg. Ustaliliśmy, że konieczne jest stworzenie odrębnej listy sołectw, które swoje fundusze sołeckie w 2018 r. przeznaczyły na naprawę dróg, tak, by każdy sołtys dokładnie wiedział, na co konkretnie przeznaczane są środki jego sołectwa. Dotychczasowe tworzenie jednej listy remontów dróg dla wszystkich sołectw nie pozwala sołtysom kontrolować wydatków z funduszu. Ponadto uznaliśmy, że kwoty z funduszy sołeckich powinny być przeznaczane na coś więcej niż standardowe równanie czy nawożenie żwirem i powinien to być zakup kruszywa do konkretnego sołectwa lub wykopanie rowów wzdłuż drogi.

Kolejna zmiana, na której nam zależy to spowodowanie, by urząd był przyjazny sołtysowi. Okazało się, że każdy sołtys ma do opowiedzenia swoją historię związaną z niedoinformowaniem, z wędrówką od gabinetu do gabinetu. Stwierdziliśmy, że warto by było wyznaczyć osobę odpowiedzialną w urzędzie za prawidłowe pokierowanie sołeckich spraw. Szczególnie istotne jest to w przypadku nowych sołtysów, a ci pojawiają się nie tylko na początku kadencji, ale także często w jej trakcie w wyniku dodatkowych wyborów.

Wspólne stanowisko zajęliśmy także w kwestii wywozu śmieci wielkogabarytowych. Wprowadzone w tym roku zasady, że odpady te są wywożone bez uprzedniego zgłoszenia telefonicznego, okazały się nieskuteczne i problem pozostawionych „wielkogabarytów” dotknął niejedno sołectwo. Będziemy apelować o powrót zgłoszeń telefonicznych przed wyznaczonym terminem wywozu.

Jako, że sezon imprez sołeckich tuż tuż, spotkanie zakończyliśmy wymianą praktycznych doświadczeń: co, gdzie i za ile, jeśli chodzi o atrakcje festynowe. W tym roku gmina Węgorzewo jest gospodarzem dożynek powiatowych a organizatorem jest Węgorzewskie Centrum Kultury. Jako sołtysi chcemy dołożyć wszelkich starań, by uniknąć błędów organizacyjnych sprzed trzech lat, kiedy to rolnik zamiast czuć się najważniejszy w tym dniu, nie miał co zjeść, bo organizator nie zadbał o catering, nie obejrzał głównej gwiazdy, bo występ był w czasie wieczornych obrządków a za zabawę dziecka na zjeżdżalni musiał zapłacić. Wyraziliśmy zaniepokojenie, że nikt z nami jeszcze nie rozmawia odnośnie organizacji stoisk sołeckich, które warto by było zorganizować wzorem gminy Pozezdrze.

Na początek działalności Forum Sołtysów „Gromada” pojawiło się dużo spraw istotnych i trudnych. Mamy świadomość, że będąc zjednoczoną grupą będziemy ważnym głosem w  trosce o dobro wsi i łatwiej będzie mam „trzymać rękę na pulsie”. Marzy nam się jednak, by w przyszłości głównym naszym celem była integracja i doskonalenie umiejętności pracy z ludźmi.