Pomiń menu

Jubileuszowy Koncert Drużyny Szpiku

Jako wolontariusze Szkolnej Drużyny Szpiku mogliśmy również pomagać podczas

X Drużyny Szpiku Kostnego

Jubileuszowy Koncert Drużyny Szpiku

Fundacja im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku” i Drużyna Szpiku zaprosiły 26 lutego 2018 do poznańskiej Auli UAM na Jubileuszowy Koncert Drużyny Szpiku z okazji 10. rocznicy powstania.

Fundacja powstała w 2008 roku w Poznaniu. Inspiracją dla założenia fundacji była Anna Wierska, która ostatnie 2 lata swojego życia, walcząc z białaczką i próbując znaleźć dawcę szpiku kostnego, poświęciła na przekonywanie innych, jak ważną kwestią jest problem dawstwa szpiku.
Niedługo po powstaniu samej fundacji 26 maja 2008 roku w jej ramach powstała specyficzna platforma – Drużyna Szpiku Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy, która pomaga realizować wszelkie działania fundacji. Niezwykle aktywna, pełna energii i ciekawych pomysłów jest grupa wolontariuszy działająca na terenie naszej szkoły. To dzięki nim, dzięki ich pracy, zaangażowaniu i propagowaniu wiedzy wiele osób otrzymało pomoc i wsparcie. Włączają się w każdą akcje, której celem jest pomoc.
Drużyna Szpiku działa przede wszystkim dla maksymalnego zwiększenia liczby osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a tym samym zwiększenia szans na wyzdrowienie osób dotkniętych chorobą nowotworową, dla których przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego jest szansą na wyzdrowienie. Wyzwanie to udaje się realizować z sukcesem – w 2008 roku Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej liczył ok. 5000 zarejestrowanych dawców, pod koniec 2013 było już ich ok. 540 tysięcy. Rok 2017 zakończył się z doskonałym wynikiem ponad miliona trzystu tysięcy nazwisk.