Pomiń menu

„Niepodległa i inspirująca wieś polska” – Rusiec 2018

W dniu 9 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Ruścu, gm. Nadarzyn odbyła się ogólnopolska konferencja „Niepodległa i inspirująca wieś polska”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza i Gminę Nadarzyn przy partnerstwie merytorycznym Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i pod patronatem naukowym PAN i medialnym Gazety Sołeckiej. Oczywiście na tak wyśmienitym spotkaniu nie mogło zabraknąć „Projektu Radomir”, który godnie reprezentowali sołtys Aleksandrowa Kamil Stepnowski i Robert Niedzwiecki. Na imprezie spotkaliśmy również sołtysów z gminy Rzekuń, którzy dumnie reprezentowali razem z nami nasz powiat ostrołęcki.

Konferencja składała się z trzech sesji: Sołeckie inspiracje, Niepodległa wieś 100 lat temu i dziś, Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa oraz Przyszłość polskiej wsi.

Oprócz najciekawszych przykładów działań sołeckich i wykładów naukowych z zakresu historii wsi i urzędu sołtysa w programie znalazło się rozstrzygnięcie I edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.