Pomiń menu

Wolontariat Pierwszej Pomocy

To działanie nie jest wynikiem naszego udziału w akcji Masz Głos, ale jestem pewna, że doskonale wpisuje się w to, czemu służy inicjatywa, w której mamy przyjemność uczestniczyć.

Osoby transpłciowe są jedną z najbardziej stygmatyzowanych grup społecznych. Od początku szukaliśmy obszaru działania, który, poza naszym głównym celem, czyli wszechstronnej pomocy dla osób trans, mógłby przyczynić się do asymilacji osób transpłciowych ze społecznością lokalną. Podjęliśmy kilka prób, wreszcie udało nam się wdrożyć projekt, który już przynosi bardzo wymierne efekty.

Idea promocji Wolontariatu od początku była nam bliska, jednak szukaliśmy czegoś, co byłoby wyjątkowe. Pozyskanie Małego Grantu z Urzędu Miasta Poznań właśnie w obszarze wsparcia Wolontariatu, pokazało nam kierunek. I tak powstała idea, która stale ewoluuje. W ramach Małego Grantu kupiliśmy sprzęt ćwiczebny, nawiązaliśmy współpracę z ratownikami medycznymi i studentami kierunku Ratownictwo Medyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przeszkoliliśmy grupę Wolontariuszy i uruchomiliśmy dyżury, podczas których Wolontariusze udzielają instruktaży z wykorzystaniem sprzętu ćwiczebnego każdemu chętnemu. Ratownicy będą szkolili też naszych Wolontariuszy w zakresie prawidłowego udzielania instruktaży. Na razie certyfikaty wystawiają tylko ratownicy medyczni, ale już niedługo także nasza Fundacja będzie mogła wystawiać certyfikaty. Idąc za ciosem, napisaliśmy projekt i otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu PZU, za które zakupimy dalsze wyposażenie i przeprowadzimy serię szkoleń dla Wolontariuszy. Nasza akcja spotkała się z odzewem. Mamy już prośby, by przeprowadzić szkolenia dla kadry i pensjonariuszy hosteli Pogotowia Społecznego i świetlicy środowiskowej. Jesteśmy po pierwszych ustaleniach z Urzędem Miasta, by w jego holu pełnić cykliczne dyżury. Wystosowaliśmy też taką propozycję do centrów handlowych. Udział w ostatnim zjeździe w Gnieźnie pozwolił, dzięki warsztatom, zrozumieć, że jest to inicjatywa, która może stać się inspiracją w temacie stałego, w dodatku wyspecjalizowanego Wolontariatu, dlatego dzielimy się tym naszym osiągnięciem. Pokazuje to też sposoby na pozyskanie dofinansowania na konkretne działanie.

Każdy chętny skorzystać z naszych kursów czy uzyskania informacji, jak się za to zabrać, niech pisze 🙂

Nasz Wolontariat ma swoją stronę tutaj.

Ta inicjatywa okazała się bardzo dobrym sposobem na to, by osoby transpłciowe mogły być aktywne w społeczności lokalnej. Pokazujemy się, działamy, i w dodatku jesteśmy zorientowani w tym działaniu na innych, na ich potrzeby, co bardzo pomaga przełamywać uprzedzenia i obalać stereotypy.

A udział w szkoleniu w Gnieźnie był inspirujący, także, a właściwie, przede wszystkim, w zakresie działania w ramach akcji Masz Głos. Już niedługo napiszę o pierwszej akcji inspirowanej pobytem w Gnieźnie w dniach 2-3 marca tego roku.

Wolontariat Pierwszej Pomocy Przedmedycznej współfinansowany jest przez: