Pomiń menu

Zaczynamy przygodę z debatowaniem w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu

Zaczynamy przygodę z debatowaniem w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu

Celem naszego działania jest przygotowanie młodych ludzi do udziału w debacie publicznej i uświadomienie wagi otwartej debaty jako elementu społeczeństwa obywatelskiego. Wybrane przez nas narzędzie to debata oksfordzka – formuła sprzyjająca nabywaniu wysokich standardów dyskusji prowadzonej w oparciu o rzeczowe argumenty, z poszanowaniem oponentów. W ostatnich tygodniach kolejne zespoły klasowe odbywają warsztaty zapoznające uczniów i uczennice z formułą debaty oksfordzkiej. Grupy bardziej zaawansowane przeprowadzają pierwsze debaty – klasa IIa Gimnazjum nr 5 debatowała nad tezą „Patriotyzm dzieli zamiast łączyć”.

Grupa uczennic obserwowała rozgrywki fazy eliminacyjnej VI Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Były to debaty z następującymi tezami:

  • Wobec kryzysu w stosunkach polsko-izraelskich polski rząd powinien wystosować list do rządu izraelskiego w myśl formuły „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie”.
  • Wielka Brytania powinna wypłacić odszkodowanie swoim byłym koloniom.
  • Istotą sztuki jest brak ograniczeń w jej wyrażaniu.
  • W warunkach systemu prezydenckiego, dla państwa system wyborów pośrednich jest lepszy od systemu wyborów bezpośrednich.
  • Polskie władze powinny podjąć decyzję o wycofaniu nauczania religii w szkołach publicznych.

Wkrótce kolejne szkolenia i warsztaty.