Pomiń menu

Inicjatywa lokalna zamiast rady seniorów

Inicjatywa lokalna zamiast rady seniorów

Postomińskie stowarzyszenie „Razem lepiej” podsumowało swe działania w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos. Zadaniem, które zrodziło się podczas spotkań starszych mieszkańców gm. Postomino i które przyjęto w kontrakcie do realizacji było zdiagnozowanie środowiska senioralnego i utworzenie gminnej rady seniorów.  W trakcie 10 spotkań w 8 wioskach uczestniczyło 188 osób. Byli tam również sołtysi, ale radni nie znaleźli czasu, by spotkać się ze swymi potencjalnymi wyborcami.

W trakcie tych spotkań – oprócz poważnych rozmów i wypełniania ankiety – był czas na rozmowy o zdrowiu, o bezpieczeństwie, o kulinariach i rodzinie. Był też czas na wspólną gimnastykę, zabawę, śmiech i śpiew. Wszak były to spotkania ludzi doświadczonych już losem i nikt nie miał zamiaru się nudzić. Stowarzyszenie w minionym roku świętowało jubileusz, więc doświadczeń w pracy z seniorami nie brakowało.

W trakcie diagnozy środowiska senioralnego zadane było pytanie związane z odczuciem ludzi starszych  – Czy uważasz, że gmina Postomino jest przyjazna seniorom? (tak, nie). Tak zaznaczyło 121 osób, nie – 67. Na pytanie: Jakie widzisz problemy seniorów w naszej gminie respondenci wymieniali: słaby dostęp do lekarza (149 głosów), niskie emerytury (136), słabe warunki mieszkaniowe (47), niepewność co do dalszego życia (49), samotność (140), brak oferty edukacyjnej dla seniorów (48), brak spotkań, wycieczek (78). Na pytanie: czy uważasz, że powinna powstać gminna rada seniorów – 182 głosy na tak, 6 na nie. Wynik, z którym radni powinni się liczyć. Pytanie czym powinna zająć się rada seniorów nie wniosło wiele propozycji – pewnie dlatego, że jeszcze trzeba wiele razy temat poruszać. Wskazówki jednak odnosiły się do wcześniejszych problemów – trzeba się zająć seniorami (49), zorganizować wycieczki, spotkania (168) odwiedzać chorych (35) i stworzyć miejsce dla seniorów (45).

Takie wyniki diagnozy pozwoliły na nawiązanie kontaktu z Radą Seniorów w pobliskim Sławnie i wypracowanie wniosku do rady gminy (wraz z propozycją uchwały i statutu) o przyjęcie uchwały o utworzeniu Gminnej Rady Seniorów w Postominie.

Wydawać by się mogło, że podpisane porozumienie z Wójtem gminy (jako wykonawcy uchwały) oraz rozmowy z seniorami, sołtysami, wyniki diagnozy – wszystko zmierza ku pozytywnemu finałowi, a jednak radni na komisji rady podjęli decyzję jednogłośnie o nieprzyjęciu wniosku, mimo że „cenna, angażująca społecznie seniorów”, ale przesuwają tę uchwałę dla nowej rady gminy (za dobre pół roku to będzie, albo dłużej). Oczywiście może, ale nie musi powołać taki organ, więc trzeba się było zgodzić z rzekomą porażką. Jednak wniosek skierowany był do Rady Gminy, informowałam o tym na sesji rady Gminy i liczyłam na – choćby wzmiankę na kolejnej sesji – ale także na jawne przegłosowanie. Tego nie było, dostałam odmowną odpowiedź. W związku z powyższym, czyli brakiem podjęcia decyzji na sesji rady gminy, wystąpiłam ze skargą do wojewody o zbadanie procedur. Do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi.

Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, albowiem przy okazji naszej wzmożonej „aktywności” obywatelskiej wystąpiliśmy z zapytaniem o uchwałę w sprawie inicjatywy lokalnej. I tak oto w ciągu miesiąca stworzony został projekt tejże uchwały, sześć dni (od 6.04. do 11.04.)  trwały konsultacje społeczne, podczas których zgłosiliśmy kilka uwag z uzasadnieniem, ale wszystkie zostały odrzucone, i na sesji w dniu 18.04.2018 przyjęta została jednogłośnie uchwała o inicjatywie lokalnej. Hurra, hurra.  Wprawdzie trwa dalsza procedura urzędowa, ale uchwała jest.  Gratulacje dla samorządu.

Postomińskie stowarzyszenie „Razem lepiej” zawsze kierowało się zasadami demokracji i partycypacji. Chcemy tylko, żeby odbywało się to zgodnie z prawem i poszanowaniem obywatelskim.

Teresa Rysztak