Pomiń menu

Budżet Obywatelski w Ornecie?

Budżet Obywatelski w Ornecie?

Mimo naszych starań od jesieni 2017 r. w postaci pism i wniosków do Rady Miejskiej, Burmistrza Ornety oraz przeprowadzeniu dn. 18.01.2018 konsultacji społecznych z udziałem eksperta Pana Dariusza Kraszewskiego z Fundacji im. Stefana Batorego, nie udało nam się jak na razie wprowadzić Budżetu Obywatelskiego w Ornecie. Główną przeszkodą jest naszym zdaniem brak szczerej otwartości władz samorządowych na nasze propozycje. Burmistrz Ornety stwierdził, że Budżet Obywatelski funkcjonuje już w naszym mieście w postaci rad osiedli i ostatecznie powiedział -” Budżet Obywatelski – Tak, ale pieniądze – Nie” podważając tym samym cała ideę Budżetu Obywatelskiego. I pomyśleć, że cztery lata temu w wyborach samorządowych jeden z kandydatów na Burmistrza w swoim programie wyborczym głosił utworzenie Budżetu Obywatelskiego w Ornecie. Niestety wówczas nie byliśmy jeszcze tak świadomi, jak teraz, co to jest Budżet Obywatelski. Wybory już tym roku, może podejmiemy trafniejsze decyzje!!!