Pomiń menu

Kwietniowe spotkanie Forum Sołtysów „Gromada”

Kwietniowe spotkanie Forum Sołtysów „Gromada”

Zgodnie z ustaleniami kwietniowe spotkanie Forum Sołtysów „Gromada” odbyło się na godzinę przed spotkaniem sołtysów z burmistrzem. Omówiliśmy konkursy dla sołectw ogłoszone przez marszałka naszego województwa oraz możliwości uczestniczenia w szkoleniach pn. „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” (organizatorzy: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Fundacja Fundusz Współpracy). Podpisaliśmy i złożyliśmy wniosek o zmniejszenie formalności związanych z korzystaniem z funduszy sołeckich w naszej gminie. Omówiliśmy możliwości organizowania dalszych spotkań integracyjnych w poszczególnych sołectwach; teraz czas na te wsie, które nie mają świetlic i mogą nas gościć w namiotach lub wiatach. Nie zabrakło tematów związanych z wiosennych remontem dróg oraz gospodarką śmieciową. Ponadto postanowiliśmy wydać opinię forum w sprawie priorytetowych inwestycji w naszej gminie i sposobów ich konsultowania ze społeczeństwem. Treść opinii będzie poddana dyskusji na  spotkaniu majowym.