Pomiń menu

Mamy to! – dobrą wolę, dialog i zaproszenie do współpracy z samorządem :)

 

Pisaliśmy już, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. odbyło się obywatelskie spotkanie przy kawie z mieszkańcami Osiedla Siersza w Trzebini.

Niezmiernie się cieszymy, że przybył na to spotkanie zarówno pełniący od ponad 2 tygodni obowiązki Burmistrza Trzebini – Grzegorz Żuradzki jak i Starosta Chrzanowski – Janusz Szczęśniak. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy wyniki diagnozy społecznej, przeprowadzonej w ramach ubiegłorocznej Akcji Masz Głos . Wspólnie z władzami szczebla gminnego i powiatowego rozmawialiśmy o problemach i potrzebach mieszkańców naszego Osiedla. Rezultatem spotkania jest deklaracja zawarcia umowy społecznej z władzami miasta, która określi m.in. inicjatywy, których będziemy się podejmować z samorządem w celu rozwiązania problemów społecznych naszego osiedla oraz zaspokojenia zgłoszonych przez mieszkańców bardzo istotnych potrzeb m.in. w zakresie remontu ulicy dojazdowej do szkoły podstawowej nr 5, skanalizowania Starej Maszyny w Sierszy, rewitalizacji zabytkowej Willi Not i otaczającego parku czy zagospodarowania terenu po byłej przychodni na ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini.

Stowarzyszenie Razem w Przyszłość ze spotkania sporządziło PODSUMOWANIE, które celem akceptacji poczynionych na spotkaniu ustaleń zostało przesłane Burmistrzowi Trzebini oraz Staroście Chrzanowskiemu. Akceptacja podsumowania spotkania przez Burmistrza Trzebini została nam przekazana w dniu 25.04.2018 r.