Pomiń menu

Pierwsze konkretne rezultaty działań Forum Sołtysów „Gromada”

Pierwsze konkretne rezultaty działań Forum Sołtysów „Gromada”

Spotkanie sołtysów z burmistrzem Węgorzewa dnia 25 kwietnia 2018 r. zaowocowało pierwszymi konstruktywnymi rozwiązaniami zgłaszanych przez nas problemów. Ustalony został harmonogram wywozu śmieci z koszy przy przystankach, ciągach pieszych, boiskach na terenach wiejskich. W miesiącach październik – kwiecień wywóz będzie odbywał się raz na miesiąc, natomiast w miesiącach maj – wrzesień raz na tydzień. Na spotkanie został zaproszony prezes Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, który wysłuchał naszych uwag związanych z odbiorem śmieci komunalnych i wielkogabarytowych oraz wyjaśnił wiele naszych wątpliwości. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli urzędnicy, z którymi jako sołtysi mamy najczęstszy kontakt, by na bieżąco wyjaśniać zgłaszane problemy. To dobry prognostyk na sprawniejszą współpracę na linii sołtysi – urząd miejski.