Pomiń menu

„Polskie Konstytucje”- wykład dr Ryszarda Balickiego w Złotoryi

Stowarzyszenie „Złotoryja dla demokracji” zaprasza na wykład otwarty dr Ryszarda Balickiego,doktora nauk prawnych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Polskie Konstytucje” który odbędzie 18 maja o godz. 17:30 w Sali Klubowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji ( Plac Reymonta 5)

dr Ryszard Balicki – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor wielu publikacji naukowych poświęconych problematyce wolności i praw człowieka, władzy wykonawczej państw współczesnych, konstytucyjnym aspektom integracji europejskiej oraz autor opinii sporządzanych m.in. na zlecenie Sejmu RP, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, MSZ i Parlamentu Europejskiego.

Członek zespołów redakcyjnych czasopism: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” i „Przegląd Prawa i Administracji” oraz redaktor tematyczny czasopisma „Folia Iuridica Wratislaviensis”.Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

W ramach podejmowanej aktywności publicznej Ryszard Balicki był stałym ekspertem Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP ds. zmiany Konstytucji oraz ekspertem Podkomisji ds. opracowania „rozdziału europejskiego” (lata 2010-2011); członkiem zespołu ekspertów ds. przygotowania prawnych regulacji wprowadzenia Euro w Polsce powołanego przez Prezesa Rady Ministrów (lata 2007-2008); członkiem zespołu ekspertów ds. przygotowania założeń zmian w Konstytucji RP powołanego przez Prezesa Rady Ministrów (lata 2009-2010) oraz współpracował przy przygotowaniu raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, (red. M. Boni, Warszawa 2011).

W latach 2006-2010 oraz 2010-2014 był stałym ekspertem prawnym Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia. Od 2012 do 2015 roku kierownik projektu UWr „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, w ramach którego Uniwersytet Wrocławski przygotował multimedialne podręczniki do języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!