Pomiń menu

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

26 kwietnia 2018 roku nasi przedstawiciele, jako reprezentacja Powiatu Poznańskiego wzięli udział w II Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Hasłem przewodnim tej szczególnej sesji było ,,Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie XXI w.

Podczas sejmiku młodzież z całego województwa została podzielona do 4 komisji:

  • Komisja Gospodarki, w której byliśmy,
  • Komisja Upamiętnienia Czynu Powstańczego,
  • Komisja Kultury,
  • Komisja Samorządowa.

Każda komisja miała za zadanie wypracować postulaty dla 3 punktów. Następnie na sesji przewodniczący każdej z komisji przedstawiali przed nami wszystkie wypracowane postulaty. Po przeczytaniu postulatów Sekretarze napisali wspólnymi siłami uchwałę, nad którą głosowaliśmy na sam koniec każdy przedstawiciel dostał pamiątkowy dyplom z książką.

Kryspin Dreher

Radosław Matoga