Pomiń menu

Spacer po surowce

Spacer po surowce

W ramach światowego Dnia Ziemi, Projekt Radomir (w tym sołtys Aleksanrowa) działając wspólnie z Urzędem Gminy Lelis i akcją Masz Głos zorganizował dla wszystkich mieszkańców Obierwi i Aleksandrowa na „Spacer po surowce”. Do akcji, chętnie jak zwykle, włączyła się Szkoła Podstawowa w Obierwi. Każdemu z nas nie jest obojętny los i wygląd otaczającej nas przestrzeni więc warto o to zadbać wspólnie. Głównym celem akcji było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Z powodu słabych warunków atmosferycznych akcja została podzielona na dwa dni. W dniu 25 kwietnia 2018r w Szkole Podstawowej uczestnicy obejrzeli prezentację pt.: „O jakości powietrza zanieczyszczeniach spalaniu śmieci i smogu” – webinarium Dariusza Kraszewskiego”. Po jej zakończeniu dorośli dokonali uprzątnięcia najbardziej zaśmieconych miejsc naszej miejscowości, wypełniając przyczepkę workami. Następnego dnia uczniowie naszej szkoły udali się w teren, gdzie zbierali śmieci z głównych ciągów komunikacyjnych. Akcję zakończyło spotkanie na placu wiejskim w Aleksandrowie gdzie panie z Klubu Aktywnych Kobiet przygotowały kiełbaski z grilla. Za udział w akcji zostały wręczone przypinki „Przyjaciel przyrody”.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom, uczniom szkoły oraz Pani dyrektor i nauczycielom Szkoły Podstawowej, którzy wzięli udział w tegorocznej akcji proekologicznej i tym samym przyczynili się do poprawy stanu środowiska. Mamy nadzieję, że w kolejnej akcji Sprzątania Świata wezmą już udział wszyscy mieszkańcy.

Pamiętajmy jednak, aby „Sprzątać Świat” nie tylko podczas corocznych akcji, ale codziennie, bo tylko w taki sposób przyczynimy się do poprawy otaczającego nas środowiska.