Pomiń menu

Debata senioralna

Debata senioralna

 

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem Lepiej” we współpracy z kołem terenowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Gminą Postomino i Policją Powiatową w Sławnie przygotowało debatę o ważnych sprawach dotyczących seniorów.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonała  wicewójt Aleksandra Kurek, podkreślając ważną rolę edukacji i komunikacji w każdym wieku i okolicznościach.

Zasadnicza część spotkania prowadzona przez przedstawicieli Policji: starszą sierżant Agnieszkę Łukaszek oraz podinspektora Adama Załuskiego dotyczyła spraw związanych z bezpieczeństwem osób starszych. Podanych zostało wiele konkretnych przykładów, w których starsze, samotne osoby zostały oszukane, okradzione z całego dorobku życiowego, bo zawierzyły na słowo nachodzących ich „niby – urzędników”, pracowników elektrowni, gazowni, a nawet ZUSu.

Przykład z naszej gminy: do starszej pani (oczywiście tuż po otrzymaniu emerytury przyniesionej przez listonosza) zapukały dwie eleganckie panie, przedstawiając się jako pracownice GOPSu. Przedstawiły się, nawet machnęły jakimś papierem przed oczyma starszej pani, mówiąc że to upoważnienie do badań sytuacji rodzinnej wybranych mieszkańców. Zaoferowały, że owa pani dostanie jakieś, dość duże dodatki do emerytury, tylko one muszą zobaczyć jak mieszka, spisać jej dowód. Oczywiście zostały zaproszone do pokoju, starsza pani pokazała dowód (przy okazji szufladę, gdzie trzymała pieniądze), a wtedy jedna z „urzędniczek” poczuła się słabo i poprosiła o herbatę. W trakcie robienia herbaty w kuchni przez gospodynię, szuflada została wyczyszczona z kasy, panie szybko zakończyły wywiad środowiskowy i wyniosły się, zostawiając osobę samotną bez grosza.

Co radzą w podobnych sytuacjach nasi eksperci od bezpieczeństwa?

 • nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania – nie znając osoby nigdy nie znasz jej zamiarów,
 • nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności,
 • nie otwieraj bezmyślnie drzwi, gdy tylko usłyszysz dzwonek, sprawdź przez okienko,
 • zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj się, kto za nimi stoi, pracownicy urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę,
 • nie ufaj nieznajomym, wychodząc zamykaj drzwi do klatki, utrzymuj więzi z sąsiadami, którzy często służą swą pomocą ludziom strasznym mieszkającym w ich otoczeniu,
 • zawsze zamykaj po przyjściu do domu drzwi wejściowe, postaraj się nie wychodzić z domu po zmroku, a jeżeli już musisz to zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, omijaj tereny źle lub wcale nieoświetlone. Jeśli osoba, podająca się za policjanta w rozmowie telefonicznej prosi o pieniądze najlepiej natychmiast przerwać rozmowę rozłączyć się i zadzwonić na numer 997 lub 112.
 • Jeżeli ktoś dzwoni i podaje się za wnuczka żądając jednocześnie jakichkolwiek pieniędzy należy się rozłączyć i zadzwonić na ten numer telefonu, który my posiadamy do naszych najbliższych.
 • Nigdy pod żadnym pozorem nie przekazujmy pieniędzy nieznajomym.
 • Pamiętajmy Policja NIGDY nie informuje o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie!
 • NIGDY nie prosi też o przekazanie pieniędzy w celu ich zabezpieczenia.
 • W przypadku nawiązania rozmowy — prowadzić ją na korytarzu albo przed domem.
 • Bezwzględnie żądajmy okazania legitymacji. Należy jednak przy tym pamiętać, iż nie znamy wszystkich wzorów oraz o tym, iż mogą być one podrobione.
 • Absolutnie „nie wpłacajmy” żadnych zaliczek, zadatków przed sprawdzeniem, czy spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi wymianę liczników, piecyków. Pamiętać należy, że spółdzielnia każdorazowo przy wymianie np. piecyków umieszcza takie informacji na tablicach czy klatkach schodowych.

Większość z osób, która przechowuje pieniądze w miejscu zamieszkania — chowa je w szafach ubraniowych (pod rzeczami, pościelą). Sprawcy bardzo dobrze wiedzą, gdzie znajdą interesujące ich rzeczy.

W każdej wątpliwej sytuacji należy dzwonić na policję, albo do swoich bliskich; w tym momencie sprawcy najczęściej pod byle pozorem wychodzą.

To były bardzo ważne informacje przedstawione przez przedstawicieli Policji, ponadto zebrani otrzymali odblaskowe opaski oraz ulotki, również gmina przekazała materiały promocyjne dla zebranych, za co serdecznie seniorzy dziękują.

W trakcie spotkania również zgromadzeni dzielili się swoimi doświadczeniami, jak można nie pozwolić się oszukać „na wnuczka”, „na urzędnika”, „na chorego”.

Dalsza część spotkania dotyczyła spraw związanych z aktualną sytuacją seniorów w naszej gminie. Niestety, nie udało się utworzyć Rady Seniorów, więc sprawy związane z tą dziedziną życia należy traktować indywidualnie i szukać pomocy u odpowiedzialnych służb gminnych. Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do Zamku Królewskiego w W-wie za realizację działań obywatelskich w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz Głos/Masz wybór” .

W najbliższym czasie prowadzone będą rozmowy na temat utworzenia Szkoły Cukrzycy w naszej gminie, której celem będzie edukacja osób chorych na tę chorobę a także osób zagrożonych zachorowaniem na tę chorobę.

Seniorzy zaplanowali też spotkanie integracyjne pn. „Bezcukrowy piknik majowy”.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z naszymi organizacjami pozarządowymi.

Teresa Rysztak