Pomiń menu

Obywatelska kawiarenka

Obywatelska kawiarenka

Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski we współpracy z Postomińskim Stowarzyszeniem, „Razem lepiej” dokonał otwarcia pierwszej w naszej gminie obywatelskiej kawiarenki we Wszędzieniu. To tu, po uprzednim uzgodnieniu z sołtysem Wszędzienia lub dyrektorem CKiSu, będzie można spotykać się, by dyskutować o ważnych sprawach dla gminy, dla wsi, dla mieszkańców.

Obywatelska kawiarenka

Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski we współpracy z Postomińskim Stowarzyszeniem, „Razem lepiej” dokonał otwarcia pierwszej w naszej gminie obywatelskiej kawiarenki we Wszędzieniu. To tu, po uprzednim uzgodnieniu z sołtysem Wszędzienia lub dyrektorem CKiSu, będzie można spotykać się, by dyskutować o ważnych sprawach dla gminy, dla wsi, dla mieszkańców.

Świetlica wiejska we Wszędzieniu otwarła swe podwoje na potrzeby ludzi i czasu. To dobre miejsce w gminie, w którym rozmowy o demokracji, praworządności i życiu publicznym oraz o problemach mieszkańców pozwolą na lepsze zrozumienie złożoności dzisiejszych czasów. Wszędzień to też wioska, która „cieszy oko”; widać w niej zaangażowanie sołtysa i mieszkańców, widać dbałość o estetykę i przewodni temat wioski – słoneczna wieś. Warto się tu zatrzymać, popatrzeć, porozmawiać, popodziwiać.

– Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” zamierza w każdy pierwszy wtorek miesiąca podejmować temat, który będzie bliski problemom, jakie aktualnie nurtują mieszkańców naszej gminy – mówi prezes Stowarzyszenia Teresa Rysztak, inicjatorka powstania kawiarenki obywatelskiej. – Kawiarenka ma także umożliwić bezpośredni kontakt z wójtem, radnym, pracownikiem urzędu, ekspertami z różnych dziedzin życia: zdrowia, pracy, kultury, nauki, sportu, bezpieczeństwa – tak, by stworzyć otwarte miejsce do dialogu, do dyskusji; by szukać najlepszych rozwiązań problemów.

Pierwsze spotkanie w ramach kawiarenki obywatelskiej to debata o ważnych problemach senioralnych, o ich sytuacji życiowej, o tym co mogą i co chcą dać od siebie, ale także czego sami oczekują.

– To niezwykła inicjatywa – mówi Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski. Warto dyskutować, warto poznawać różne stanowiska i warto wybierać to najlepsze. To dobre miejsce na stworzenie miejsca dialogu, porozumienia, bo z tego rodzi się rozwój. Zachęcam do udziału w spotkaniach i sam chętnie też będę uczestniczył w takich dyskusjach. Gratuluję pomysłu i liczę na współpracę.

Zebrani seniorzy i mieszkańcy okolicznych wiosek podczas otwarcia otrzymali materiały edukacyjne w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos/Masz wybór”, które pokazują prawa mieszkańców oraz „Niezbędnik obywatelski”.

Teresa Rysztak