Pomiń menu

Gorące lato…i to nie tylko przez temperatury.

Gorące lato…i to nie tylko przez temperatury.

Dawno tu nie pisałam, ale nie dlatego, że nie miałam o czym. bardziej dlatego, że nie miałam na to czasu.

Zdjęcie powyżej to niezwykłe spotkanie z młodzieżą z Ukrainy, Niemiec i Polski, z którą w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie rozmawiałyśmy o transpłciowości i którą uczyłyśmy udzielania pierwszej pomocy.

Letni okres, który powoli nieubłaganie zbliża się do końca, był dla nas bardzo pracowity. Obecnie skupiłyśmy się praktycznie na jednym dużym zadaniu, dlatego możemy dokonać pewnego podsumowania wskazując jednocześnie w zarysie plany na przyszłość.

Mamy defibrylator! To niezwykłe, że w pół roku po pierwszych myślach o tym, że chciałabym mieć na wyposażeniu fundacji własny defibrylator, mamy go na stanie. I to w dodatku jako efekt wygrania konkursu w Tesco. Oddanie na nasz projekt ponad 30 tysięcy głosów pokazało mi, jaki potencjał daje odpowiednie skonstruowanie pomysłu i zamierzam ten temat mocno rozwinąć w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim. Na pewno pomoże nam w tym nawiązanie współpracy z krakowską Fundacją Projekt AED (sieciowanie!), dzięki której uzyskamy bardzo profesjonalne wsparcie w opracowaniu projektu, bo nasz partner realizował już takie projekty w kilku miejscach w Polsce.

Pozostając w temacie pierwszej pomocy, przeszkoliliśmy w okresie letnim około 300 osób na warsztatach i około 150-200 udzieliliśmy instruktaży podczas różnych wydarzeń plenerowych. W tym, co zwłaszcza cieszy, wielu dzieciom, poczynając od czterolatków. Innym dużym osiągnięciem jest liczba blisko 200 osób, którym zmierzyliśmy ciśnienie, poziom cukru we krwi i wysycenie stężenia tlenu w krwi tętniczej (w kilku przypadkach osoby zostały przez nas skierowane do lekarza, gdyż nie zdawały sobie sprawy, że mają takie zaburzenia krążenia lub są zagrożone cukrzycą).

Przez całe lato uczestniczyłyśmy w kilkunastu piknikach prozdrowotnych, które były dla nas bardzo dużym wyzwaniem logistycznym i które bardzo mocno przyczyniły się do wprowadzenia naszej działalności do świadomości społeczności lokalnej. Działania te przyczyniły się także do silnego wzmocnienia pozytywnego obrazu osób transpłciowych w społeczeństwie, gdyż nie nachalnie, ale skutecznie, prowadziłyśmy działalność edukacyjną poprzez dystrybucję książek, prezentację materiałów filmowych, ale przede wszystkim poprzez to, że byłyśmy i że po prostu byłyśmy sobą.

Okres letni to także dwa ważne wydarzenia związane z tematyką transpłciowości. Obydwa wydarzyły się w zaprzyjaźnionym miejscu, w Teatrze 8 Dnia. Najpierw spotkanie literackie poświęcone pierwszej w Polsce autobiograficznej książce, która przedstawia bardzo szczegółowo, krok po kroku, proces korekty płci w polskich realiach. Druga to debata, w której udział wzięli przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobi, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji Trans-Fuzja poświęcona tematowi rocznej walki o zgodę na wpis do statutu Fundacji Akceptacja zapisów o działaniu na rzecz osób transpłciowych, które to zapisy zostały zakwestionowane przez sąd 

(debata była finansowana dzięki szybkiemu grantowi Funduszu Obywatelskiego Fundacji Dla Polski).

Ostatni weekend to kolejne ważne wydarzenie, które było swoistą próbą nowego obszaru działania, do jakiego się szykujemy. Wspierałyśmy społecznie zabezpieczenie medyczne dużej imprezy masowej, jaką niewątpliwie był Marsz Równości. Jechałyśmy za kolumną, zaraz za kordonem Policji zamykającym Marsz z naszym sprzętem medycznym i oczywiście defibrylatorem. Przed Marszem ustaliłyśmy z dowództwem zabezpieczenia sposób działania i powiadamiania. Na szczęście nie musiałyśmy interweniować, ale też zebrałyśmy bezcenne doświadczenia, które pozwolą nam lepiej przygotować się do kolejnych tego typu działań. Tym bardziej, że od połowy września będziemy mogły robić to w pełni oficjalnie.

Pierwsza w Polsce inicjatywa, w której osoby transpłciowe prowadzą społeczne wsparcie Ratownictwa Medycznego jako własny autorski projekt zobowiązuje. Chciałabym, by ta inicjatywa mogła służyć wsparciem i zabezpieczać te działania, których uczestnicy są szczególnie narażeni. Pragnę też, by nasze działania wspierały Państwowe Ratownictwo Medyczne, które niestety boryka się z coraz większymi problemami. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać niezbędne środki na to, byśmy mogły te działania realizować wszędzie tam, gdzie zaistnieje potrzeba.

I na koniec ostatnie ważne wydarzenie, które stanie się na pewno jednym z działań wspieranych przez Akcję Masz Głos. Zebrałam wymaganą ilość organizacji i zainicjowałam powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom. Już za kilka dni odbędzie się spotkanie inaugurujące prace Komisji. Głównym celem KDO będzie wzmocnienie działań Pełnomocniczki i edukacja o różnorodności. Uważam to za swój osobisty duży sukces, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację i klimat, w jakim obecnie działamy.

Już czekam niecierpliwie na spotkanie z koordynatorką, ale przede wszystkim czekam na kolejne spotkanie warsztatowe z Wami, uczestnikami, by czerpać od was i dawać Wam własną energię. I mam nadzieję, że będzie okazja, by was przeszkolić w temacie działania defibrylatora.