Pomiń menu

I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Młodzieżowa Rada Miejska - fot. 0

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie – kadencji 2018-2020 odbyło się w czwartek 21 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej.

11-osobowa rada stanowi reprezentację uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, zamieszkałych w gminie Murowana Goślina.

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie najstarszy członek Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie – Kryspin Dreher powitał wszystkich obecnych i otworzył obrady I Zwyczajnej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.
Młodzieżowi radni przyjęli zaproponowany porządek obrad.
Po przyjęciu porządku obrad burmistrz Dariusz Urbański oraz przewodniczący RM Konrad Strykowski przekazali młodym radnym gratulacje oraz życzyli powodzenia i owocnej współpracy z lokalnym samorządem.
Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie wszystkich młodzieżowych radnych.

Młodzieżowa Rada Miejska wybrała spośród siebie członków Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej.

Młodzieżowa Rada Miejska I kadencji (2018-2020):

Prezydium Rady:
•    Kryspin Dreher – Przewodniczący Rady
•    Kinga Ściepura – Zastępca Przewodniczącego
•    Klaudia Mleczek – Sekretarz

Członkowie Rady:
•    Baszczyńska Julia
•    Błachowiak Mateusz
•    Dąbrowska Julia
•    Gedowski Michał
•    Kaźmierczak Karol
•    Matoga Radosław
•    Mizgier Kamil
•    Siniawski Tobiasz

Komisja Rewizyjna:
•    Radosław Matoga – Przewodniczący
•    Mateusz Błachowiak – Zastępca Przewodniczącego
•    Julia Baszczyńska – członek Komisji

Ostatnim punktem sesji były sprawy bieżące. Młodzieżowi radni wspólnie zadecydowali, że podpiszą porozumienie Młodzieżowych Rad Województwa Wielkopolskiego.
Następnie Radni odbyli burzliwą dyskusję na temat powołania komisji problemowych. Ustalono, że ostateczna decyzja o powołaniu komisji zapadnie na kolejnym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej, które planowane jest na przełomie września i października br.

Kryspin Dreher
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej