Pomiń menu

O funduszu sołeckim i szkoleniach w Gui

O funduszu sołeckim i szkoleniach w Gui

27 września uczestniczka akcji Masz Głos Alicja Rymszewicz, korzystając z zaproszenia sołtysa Józefa Pawlika, gościła w miejscowości Guja (gmina Węgorzewo). Podczas zebrania wiejskiego wyjaśnione zostały niejasności związane z podziałem funduszu sołeckiego. Padło wiele pytań: o fundusz, o terminy odpowiedzi na wnioski, o zasady udzielania informacji przez władze samorządowe. Była to też okazja do przedstawienia akcji Masz Głos, zaprezentowania działalności Forum Sołtysów „Gromada” oraz zaproszenia mieszkańców na cykl szkoleń obywatelskich realizowanych z dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia i Mazury Lokalnie.

– Po raz pierwszy ktoś w jasny sposób powiedział nam, jak bardzo ważny jest nasz głos, że mamy prawo i możemy współdecydować o ważnych sprawach w samorządzie – powiedział po spotkaniu jeden z uczestników.  – Na pewno skorzystam ze szkoleń organizowanych przez „Gromadę”, bo zauważam, jak ważna jest znajomość przepisów prawnych w dbaniu o interesy swojej wsi i społeczności lokalnej.