Pomiń menu

Forum Inicjatyw Społecznych

W dniu 24 października 2018r, w siedzibie Zespołu Szkół SIGiE w Ostrołęce przy Al. Wojska Polskiego 44, odbyło się spotkanie dla osób i organizacji działających na terenie powiatu ostrołęckiego i w mieście Ostrołęka.

Stowarzyszenie Projekt Radomir i Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego przy wsparciu MOWES – Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pragnie połączyć działania aktywnych działaczy.
„Poznajmy się. Działajmy razem” to nazwa, a zarazem cel spotkania. Każdy z nas przedstawił swoją organizację krótko opisując w jakiej dziedzinie działa i jakie są dalsze plany na przyszłość. Rozmawiano o tym, jak można rozpocząć współpracę na różnych płaszczyznach i o potrzebach poszczególnych organizacji.

W wydarzeniu, poza organizatorami, wzięli udział przedstawiciele: Ostrołęckie Towarzystwo Eksploracyjne, Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Drwęcz „Drwęczanka”, Stowarzyszenie LGD Zaścianek Mazowsza, Grupa Ratownicza Nadzieja-Odział Ostrołęka, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Stowarzyszenie społeczno-kulturowe „Barć”.
Wspólnie wybrano sposób komunikacji w wyniku czego powstała na Facebooku grupa pod robocza nazwą „Forum Inicjatyw Społecznych”, do której zapraszam wszystkich aktywnych działaczy z naszego regionu.

Link do grupy:
https://web.facebook.com/groups/fisostroleka/