Pomiń menu

KDO, KPP, Rekord RKO i wiele innych

Przez dłuższy czas nic tu nie pisałam, co nie znaczy, że nic się nie działo. Wręcz odwrotnie!

Od początków września nasz Wolontariat Pierwszej Pomocy stał się Specjalistycznym Wolontariatem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy „Ratuję, bo potrafię!” Mamy już pełne wyposażenie w sprzęt ratowniczy zgodnie ze standardami KPP. Jednym z działań, jakie uruchomiliśmy, jest prowadzenie badan profilaktycznych (poziom cukru we krwi, ciśnienie), co pozwala nam bardzo mocno integrować się z seniorami (na targach Viva Seniorzy z naszej oferty badan skorzystało 110 seniorów).

Działania, jakie prowadzimy, są bardzo dobrze odbierane i mogą być inspiracją dla pokazania, jak skutecznie można budować pozytywny odbiór poprzez mocno specjalizowane działania. Od początku roku w naszych zajęciach szkoleniowych i badaniach profilaktycznych wzięło udział blisko 1000 osób!

Drugom bardzo ważnym sukcesem jest działanie zakończone powołaniem Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Poznania ds Przeciwdziałania Wykluczeniom. Mamy bardzo różnorodną reprezentację i  od samego początku bardzo intensywnie pracujemy. Na samym początku opracowaliśmy wspólnie propozycję dla szkół prowadzenia zajęć o różnorodności, z której to oferty mogą korzystać nauczyciele piszący wnioski o granty na takie zajęcia. Drugim tematem było wsparcie merytoryczne w postaci opracowań, które pozwoliły wzmóc przekaz Pełnomocniczki podczas Sesji Rady Miasta Poznania, na którym był przyjmowany Roczny Program Współpracy z NGO w taki sposób, że przyjęty został projekt finansowania działań Pełnomocniczki w pełnym, nieokrojonym, zakresie (co biorąc pod uwagę, że rok temu punkt ten został całkowicie wykreślony z Programu, jest ważnym i cennym sukcesem). Tak na prawdę, opis ten powinien być na profilu KDO, który przyłączył się także do Akcji Masz Głos, ale tym razem pozwoliłam sobie zamieścić tutaj. jestem jednak pewna, że już niedługo Gosia zacznie zamieszczać informacje o działaniach KDO na profilu Komisji.

A wracając do działań fundacji. Jesteśmy na końcówce wdrażania Innowacji społecznej poświęconej wsparciu młodych osób trans na rynku pracy. Doświadczenia, jakie już zebraliśmy, kontakty, jakie nawiązaliśmy i badania, jakie zaczynamy wdrażać powodują, że projekt ten zaczyna, oficjalnie kończąc się, żyć własnym życiem. Dla przykładu – planowany jest panel dyskusyjny w międzynarodowej firmie finansowej, która wprowadziła politykę wsparcia osób trans u siebie i teraz nasza fundacja będzie ich szkolić, by teoria zawarta w polityce stała się bardziej realna. Inny przykład – rozpoczęcie współpracy z Katedrą Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego, w ramach której rozpoczęliśmy opracowanie standardów potrzeb edukacyjnych dla kierunków medycznych. W pierwszej kolejności położnictwo i pielęgniarstwo w zakresie opieki nad pacjentem innym kulturowo, w tym konkretnym przypadku – transpłciową kobietą. I na koniec przykład współpracy z poznańską Policją, która dla beneficjentów Innowacji społecznej zorganizowała we współpracy z nami kurs bezpieczeństwa i samoobrony (3 warsztaty półtoragodzinne plus półtoragodzinny wykład). Współpraca w tym zakresie będzie kontynuowana.

I na koniec bardzo przyjemna informacja. Dzięki rozwojowi naszego Wolontariatu mogliśmy wziąć aktywny udział w próbie bicia rekordu jednoczesnej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, którą to akcję koordynuje WOŚP. Miło nam donieść, że także dzięki naszemu udziałowi rekord został pobity!

Kilka inspiracji, kilka pomysłów, wspaniali ludzie, których poznałam w akcji mają swój udział w tym, o czym dziś piszę i bardzo się cieszę, że niedługo zawitamy w Zdunach 🙂 a potem w Falentach. Będzie o czym opowiadać, tym bardziej, że do Falent będę jechała prosto z Poczdamu, gdzie będę dzieliła się z młodymi ludźmi z kilku krajów Europy, jak swoją inność przekuć na sukces w życiu na bazie własnej historii, gdzie moja transpłciowość stała się katalizatorem niezwykłych zmian na lepsze w moim życiu.

Na koniec kilka zdjęć z różnych działań