Pomiń menu

Plany utworzenia Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Przyjaciele Świętego Mikołaja nabierają tempa.

Podczas kolejnego spotkania, w dn. 6 listopada 2018 r., zainicjowanego przez p. Anetę Brdyś ze Stowarzyszenia „Przyjaciół św. Mikołaja” działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kole zaproszeni nauczyciele ze szkół podstawowych oraz średnich omawiali szczegóły oraz plan wdrożenia struktur Lokalnego Centrum Wolontariatu w ich miejscowości.

Panie Andżelika Gabrysiak oraz Joanna Maciejewska z Fundacji PODAJ DALEJ im dr Piotra Janaszka w Koninie przedstawiły uczestnikom formalno –  prawno aspekty powołania Centrum, na bazie doświadczeń zebranych przez lata funkcjonowania LCW przy konińskiej fundacji, która może pochwalić się nie tylko długoletnią praktyką, ale także wiedzą i doświadczeniem w wielu aspektach, jak chociażby koordynowanie wolontariuszami.

Uczestniczący w spotkaniu opiekunowie szkolnych kół wolontariatu, nauczyciele, pracownicy SOSW oraz przedstawiciele jednostek pomocy i integracji społecznej: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy i Profilaktyki Rodzinie (MOPiPR)  mają w planach połączyć wspólne wysiłki i skoordynować rozproszone dotychczas działania w zakresie prac wolontariuszy. Jednostki pomocowe działające na terenie gminy, będą dostarczać informacji nt. potencjalnych osób oraz rodzin chętnych do skorzystania z pomocy wolontariuszy, następnie, młodzieży zostaną przydzielane odpowiednie zadania na miarę ich możliwości oraz dyspozycyjności. Zakres aktywności pracy wolontariackiej uczniów ma obejmować: pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, korepetycje dla osób mających trudności w nauce, spędzanie czasu z osobami starszymi, zbiórki żywności oraz inne akcje społeczne.

Integralną częścią Lokalnego Centrum Wolontariatu oprócz wkładu pomocowego młodzieży będzie także integracja wolontariuszy z różnych szkół oraz szkolenia kompetencyjne, zarówno dla osób aktywnie działających w strukturach, jak również ich opiekunów.