Pomiń menu

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia 2018r. w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza nasze stowarzyszenie zorganizowało zabawę integracyjną dla współpracujących z nami wolontariuszy.

Jednocześnie była to okazja do zainaugurowania działalności Lokalnego Centrum Wolontariacie (LCW), którego pomysł utworzenia dyskutowano przez ostatnie miesiące. Powołanie LCW poprzedzono szkoleniem dla opiekunów kół wolontariatu z zakresu formalno – prawnych aspektów funkcjonowania Centrum. Koordynatorem przedsięwzięcia została p. Aneta Brdyś, na co dzień pracująca w SOSW oraz aktywnie działająca w Stowarzyszeniu.

Jednakże 5 grudnia uczniowie byli głównymi bohaterami spotkania, które stanowiło wspaniałą okazję, aby się poznać, zintegrować i posłuchać, czym jest wolontariat. Okazji ku temu było sporo. W pierwszej części zebrani wysłuchali prezentacji p. Weroniki Tomys –  koordynatorki projektu „Aktywni i niezależni”. Podczas wystąpienia p. Weronika przedstawiła idee i cele pracy wolontariackiej, jednak w szczególny sposób wybrzmiały podziękowania dla młodzieży za ich postawę otwartości, wrażliwości społecznej, wspierania osób w trudnych sytuacjach oraz chęci do działania i realnego zmieniania swojego otoczenia.

Każda ze szkół została poproszona o przygotowanie zabaw dla pozostałych uczestników. Wolontariusze z bursy szkolnej w Kole, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu wykazali się ogromną kreatywnością i chętnie angażowali się we wspólne aktywności. Nad koordynacją czuwała p. Aneta Augustyniak z ZSRCKU w Kościelcu.