Pomiń menu

„Wolontariat… a jednak warto!”

Kolejną nagrodę za wolontariat przyznano Fundacji Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego podczas III Radomszczańskiej Gali Wolontariatu.

Podczas gali rozstrzygnięto konkurs „Wolontariat… a jednak warto!” poświęcony działalności wolontariackiej. Jury konkursowe przyznało trzy równorzędne nagrody. Pierwsza z nich trafiła do Studentów Radomszczańskiego Uniwersytetu III Wieku przy Społecznej Akademii Nauk.