Pomiń menu

Mikołaj i śnieżynki

Od szesnastu lat Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole jest organizatorem teatralnego festiwalu integracyjnego, a od trzech lat organizuje go wspólnie z naszym stowarzyszeniem.

Celem festiwalu jest zainteresowanie uczniów problematyką rówieśników z niepełnosprawnością intelektualną. Zaznaczenie obecności placówki kształcenia specjalnego w rodzinnym mieście. Integracja w sposób naturalny, podczas wspólnych występów i ich wzajemnego przeżywania i oglądania.

Festiwalowi towarzyszy konkurs plastyczny „Mój kolega z niepełnosprawnością” ogłoszony wśród uczniów kolskich szkół podstawowych.

Podczas festiwalu aktywnie wspierali nas wolontariusze z Lo w Kole w charakterze św. Mikołaja i śnieżynek. Wspólnie zabawiali publiczność w krótkich przerwach między spektaklami potrzebnych na zmianę dekoracji i przygotowanie się kolejnych młodych artystów. Ponadto Mikołaj i śnieżynki wręczali nagrody laureatom konkursu plastycznego i uczestnikom festiwalu oraz rozdawali słodycze i pozowali do wspólnych, pamiątkowych zdjęć.