Pomiń menu

2018Q4|LocalSpot -Górowo Iławeckie

Raport z 21 miesięcy (na IV kwartał 2018 r.) działania obywatelskiego monitoringu usterek dla gmin Górowo Iławeckie (miasta i wsi).

Na podstawie map serwisu LocalSpot – zawarte dane są szacunkowe na dzień: 31.12.2018 godz. 21 (czas naprawy uśredniony do czterech ostatnich z kategorii dla zgłoszeń zweryfikowanych fotografią).

Wykonano ogółem: 59,135%⬆ 903 zamkniętych z 1.527 zgłoszeń (śred. po 47⬆ dniach).

Bieżące problemy:
Najwięcej zgłoszeń dotyczy: dróg i chodników (672), dewastacji (199), nielegalnych wysypisk (155) i odbioru odpadów komunalnych (134).

5 z 6✴ | Komunikacja publiczna (⬇16,66[7]% naprawiono).
11 z 17✴ | Utrudnienia dla niepełnosprawnych (⬆35,29% naprawiono, bieżąco po 43 dniach/2. miesiącach).
33 z 54✴ | Wodno – kanalizacyjne (⬇38,[8]% naprawiono, bieżąco po 32. dniach/1. miesiącu).
119 z 199✴ | Dewastacja (⬆40,2% naprawiono, bieżąco po 26 dniach).
91 z 155✴ | Nielegalne wysypiska #BrudnoTu (⬇41,29% naprawiono, bieżąco po 31 dniach/1. miesiącu).
8 z 14 | Zanieczyszczanie powietrza #smog (⬇42,85% naprawiono, bieżąco po 144 dniach/5. miesiącach).
11 z 27✴ | Inne (⬆59,2[6]% naprawiono, bieżąco po 61 dniach).
2 z 5 | Zakłócanie porządku (60% naprawiono).
28 z 72 | Zieleń miejska (⬆61.[1]% naprawiono, bieżąco po 37 dniach/1. miesiącu).
8 z 21 | Nieprawidłowe parkowanie (61,9[1]% naprawiono).
243 z 672✴ | Drogi i chodniki (⬆63,839% naprawiono, bieżąco po 43 dniach).
13 z 52✴ | Oświetlenie uliczne (⬇75% naprawiono, bieżąco po 57 dniach/2. miesiącach).
7 z 24✴ | Zwierzęta (⬆79,8[3]% naprawiono).
15 z 134✴ | Odbiór odpadów komunalnych (⬆88,8[1]% naprawiono, bieżąco po 21 dniach).
3 z 37✴ | Odśnieżanie (⬇91,89% naprawiono, bieżąco po 26 dniach/1. miesiącu).

✴ – kategoria zgłoszeń bieżących

O dane szczegółowe wybranego terenu gminy lub miasta, należałoby zwracać zapytania do – odpowiednio – wójt gminy (p.Bożena Olszewska-Świtaj) lub burmistrza miasta (p.Jacka Przemysława Kostka) !!