Pomiń menu

Młodzieżowy i senioralny łyk samorządności

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” realizuje projekt partycypacyjny pod wyżej wymienioną nazwą z Gminą Postomino, Szkołą Podstawową Postomino, Stowarzyszeniem „Polites” oraz Fundacją im. Stefana Batorego w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos”.

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży i seniorów do udziału w lokalnym życiu społecznym. W trakcie realizacji planowane są spotkania młodych i seniorów z przedstawicielami samorządu gminy, będą oni też gościem na komisji i sesji RG, natomiast seniorzy postanowili powołać Gminną Radę Seniorów. W końcowej części projektu zarówno młodzież, jak i starsi opracują swoistą diagnozę potrzeb środowiskowych i obmyślą drogi rozwiązań tych potrzeb.

Nagrodą za intensywną pracę w ramach projektu będzie wielka niespodzianka.

Tyle tytułem streszczenia projektu, a poniżej już częściowa realizacja działań.

Stowarzyszenie złożyło do biura RG wniosek o utworzenie Gminnej Rady Seniorów i w dn. 23.01 podczas sesji został przyjęty do realizacji. Teraz będzie czas na dopracowanie statutu i wybory do Gminnej Rady Seniorów. SUKCES!!!

Również w tym samym dniu odbyło się spotkanie młodzieży trzech klas siódmych SP Postomino z wójtem Januszem Bojkowskim oraz zarządem stowarzyszenia.

Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniu, przedstawiając swoje problemy, ale przede wszystkim poznając podstawę wiedzy o samorządzie, którą przekazał im wójt gminy.

Wójt zachęcał również młodzież do uczestniczenia w zebraniach wiejskich – wkrótce wybory sołtysów- we wspólnych działaniach na rzecz lokalnego środowiska. Zebrani otrzymali od prezes Stowarzyszenia Teresy Rysztak broszurę pt. „Narzędziownik obywatelski”, która przybliża tematykę inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego oraz innych form aktywności.

Wydaje mi się, że wszyscy zmierzamy w dobrym kierunku i istnieje nadzieja, że po tym łyku samorządności zachłyśniemy się wiedzą, jak wiele od nas samych zależy.

TU i TERAZ.

Teresa Rysztak