Pomiń menu

Warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Kole

13 lutego 2019 r. zorganizowaliśmy szkolenie wolontariuszy, którzy uprzednio zadeklarowali chęć wspierania osób z niepełnosprawnością, ich opiekunów, osób starszych oraz innych grup będących w potrzebie.

Jest to etap przygotowania uczniów do pracy, ponieważ naszym zamiarem jest, aby młodzież najpierw dobrze poznała i określiła swoje możliwości i motywacje oraz wybrała odpowiadający jej zainteresowaniom charakter pracy, by następnie dobrze przygotowana, wraz z odpowiednimi umiejętnościami mogła pracować w środowisku. Zależy nam nie tylko na wysokiej jakości pracy wolontariuszy, zapoznawaniu z tematyką niepełnosprawności, a także na kształtowaniu postaw obywatelskich wśród młodych ludzi.