Pomiń menu

Gromada z logo i banerem

Gromada z logo i banerem

W ślad za jesiennymi wyborami samorządowymi idą wybory do rad sołeckich oraz rad osiedli. Część sołectw jest już po wyborach, część w oczekiwaniu na nie. Nowe osoby w reprezentacji wsi to również duże zmiany w Forum Sołtysów Gromada.

– Z życzliwością i otwarciem witamy nowe sołtyski i nowych sołtysów i zapraszamy do naszej grupy – deklarują przedstawiciele Gromady. – Z chęcią wesprzemy w trudnych początkach pełnienia tej ważnej funkcji.

– Zmiany personalne wniosą na pewno dużo świeżości  do naszego forum – z nadzieją mówi Alicja Rymszewicz, sołtyska Trygortu. – Wkrótce mija rok od czasu, gdy w postaci regulaminu określiliśmy sobie cele i zasady działania grupy. Przemyślenia i doświadczenie, które zdobyliśmy skłaniają do przepracowania reguł, dodatkową motywacją są nowi członkowie. Chcemy, by nowi sołtysi od początku mieli wpływ na sprawy Gromady, dlatego wkrótce zorganizujemy sobie warsztaty, by opracować regulamin od nowa.

Mimo tak dużych zmian, współpraca z Akcją Masz Głos toczy się dalej a jej efektem jest m.in. spotkanie w styczniu z koordynatorem Dariuszem Kraszewskim, specjalistą od funduszy sołeckich. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz, urzędu oraz Gromady. Omówione zostały dwie istotne kwestie: zasady funkcjonowania świetlic wiejskich oraz zniesienie zleceń na drobne wydatki z funduszu sołeckiego.

Wynik dwugodzinnych rozmów jest zadowalający – stwierdza Łukasz Dujnowski, sołtys Róż. – Władze rozumieją, że opłacanie kosztów funkcjonowania świetlic (prąd, woda, gaz, przeglądy) nie powinno być realizowane z funduszy sołeckich, bo nie jest to przedsięwzięcie służące poprawie warunków życia mieszkańców wsi (sprzeczność z zapisami ustawy o funduszu sołeckim). Żeby nie utrudniać zbytnio sytuacji gminy, sołtysi zgodzili się realizować fundusze na 2019 r. zgodnie ze złożonymi wnioskami. Widoczne zmiany nastąpią w budżecie na 2020 r. Również zniesienie zleceń zostało zaopiniowane pozytywnie i rozważane będzie wydanie sołtysom stosownych upoważnień do dokonywania jednorazowych zakupów do kwoty 1 tys. zł.

Udział w Akcji Masz Głos to również możliwość skorzystania z mikrograntu w wysokości 500 zł. – Postanowiliśmy przeznaczyć tę kwotę na opracowanie logo Forum Sołtysów Gromada oraz zakup banneru – informuje Urszula Marciniak, sołtyska Sztynortu Małego. – Nasze działania są dostrzegane daleko poza granicami naszej gminy, musimy zadbać o dobrą promocję!

Na początku marca Gromada będzie gościła sołtysów i działaczy społecznych z okolic Ostrołęki , którzy przyjadą z wizytą studyjną, by poznać  działalność forum oraz wiejskich organizacji z naszej gminy. Kolejne wyzwania to udział przedstawicieli w szkoleniu regionalnym Akcji Masz Głos w Warszawie oraz organizacja warsztatów szkoleniowych z zakresu praw i obowiązków sołtysa oraz  zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego na miejscu w Węgorzewie dla wszystkich chętnych sołtysów.

Forum Sołtysów Gromada