Pomiń menu

Warsztaty kompetencyjne dla wolontariuszy z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Kole część 2.

26 marca spotkała się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kole na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciele Świętego Mikołaja druga grupa uczniów, aby doskonalić swoje umiejętności pracy w charakterze wolontariusza. Szkolenie przeprowadzili pracownicy ze Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO w Poznaniu. Był to kolejny etap przygotowania młodzieży do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, ich opiekunami oraz osobami starszymi.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie – wolontariusze z Zespołu Szkół Technicznych, Bursy Szkolnej, Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Projekt utworzenia Lokalnego Centrum Wolontariatu w Kole przy stowarzyszeniu Przyjaciele Świętego Mikołaja finalizujemy 15 maja w Kolskim Ratuszu podpisaniem porozumienia o współpracy.